Dankzij VVD-fractie OZB-verhoging gehalveerd

1 141
OZB (CC0 - Pixabay - Bru-nO)

OZB (CC0 – Pixabay – Bru-nO)

De VVD-fractie heeft mogelijkheden gezien om de door het college voorgestelde belastingverhoging te halveren. De liberalen hebben hun plan kunnen verdedigen, waarbij de gemeentelijke uitgaven in 2019 verlaagd worden.

In september is de liberale fractie erg geschrokken van de gepresenteerde begrotingscijfers en de door het college voorgestelde verhoging van de OZB. “22% belastingverhoging is voor ons onacceptabel. Maar het is niet alleen het ambitieniveau van het college”, stelt fractievoorzitter Herma van der Weide. “Een belangrijk deel van de belastingverhoging is de erfenis van het vorige college en de afschaffing van de precario belasting in de komende jaren. Ondanks het feit, dat de VVD niet in het college zat, wil zij hiervoor ook de verantwoording nemen. Daarom hebben we gezocht naar mogelijkheden om de gemeentelijke kosten terug te dringen.” De liberalen zeggen dat dit gelukt is.

Van der Weide vervolgt:

“Er is raadsbrede steun om in 2019 een kerntakendiscussie te voeren. Dat betekent dat we met elkaar gaan zoeken naar mogelijkheden om vanaf 2020 de uitgaven structureel te verlagen. Maar dat is te laat voor de belastingen in 2019. Daarvoor zullen we nú maatregelen moeten treffen. Onze fractie ziet in 2019 al mogelijkheden om te minder uit te geven , temporisering op het gebied van infrastructuur, Meerinzicht en Kunst en Cultuur. De voorgestelde OZB-verhoging kan daarmee minimaal gehalveerd worden.”

Er is een overkomst gevonden binnen de coalitiepartijen: met het nog niet afschaffen van de hondenbelasting in 2019 kwam de verhoging op 16.9%, maar dat was voor de liberalen nog te hoog. In de onderhandelingen was een meerderheid te vinden om minder uit te geven aan kunst en cultuur en aan het op te starten Sportbedrijf, zo komt de belastingverhoging op 11.9%.Dit is dus alleen 2.3% inflatie en 9.6% compensatie precariobelasting.

De afgelopen weken heeft de VVD-fractie veel boze en verontruste signalen ontvangen vanuit de Ermelose bevolking. “Wij realiseren ons dat we impopulaire maatregelen moeten nemen, zoals minder uitgeven aan kunst en cultuur. Dat hadden wij liever ook anders gezien, maar de financiële situatie van onze gemeente vraagt ons om verantwoordelijkheid te nemen. Een solide huishoudboekje is voor de VVD een kernwaarde,” aldus het raadslid.

De liberalen blijven zich sterk maken om de laagst haalbare gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemers te realiseren. De verhoging van de OZB willen de liberalen tot een minimum beperken. Minder uitgeven komt eerst!

Vanavond, 8 november, is de programmabegroting 2019-2020 goedgekeurd door de voltallige gemeenteraad met hier en daar wat kanttekeningen. De VVD-fractie heeft in een stemverklaring nog wel zijn zorgen geuit over de uitbreiding van de ambtelijke formatie en het gebrek aan grip door de raad op de gemeentelijke organisatie.

De raadsleden Dimitri Poos en Herma van der Weide zijn blij met het behaalde resultaat.

Gerelateerde artikelen:

1 Comment

  1. Avatar
    ben midden 12 november 2018 at 14:56

    een goede actie. eigenlijk niet anders als normaal, het kan toch niet zo zijn dat we als burgers met een verhoging van 22% zouden worden geconfronteerd! Ik begrijp niet waarom de precariobelasting zou moeten worden afgeschaft? Misschien lees ik dit niet goed? Dat is toch een belasting die geheven wordt voor gebruik van bijv. gemeentelijke grond. Of reclame borden die geplaatst worden langs de weg? Waarom moet die belasting vervallen?

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Postadres:
Raadhuisplein 9, 3851NT Ermelo
E-mailadres: info@vvdermelo.nl