Kadernota 2019

0 107

Op woensdag 30 mei is de Kadernota 2019 vastgesteld in de gemeenteraad. Hieronder volgt de (bijna) integrale bijdrage die de VVD fractie heeft ingebracht tijdens de raadsvergadering.

De Kadernota 2019 is een beleidsarme nota. Dat komt omdat de nieuwe raad net van start is en we toewerken naar een maatschappelijk raadsprogramma. In feite is het de Kadernota 2019 van het vorige college. Het is een voorbereiding voor de programmabegroting, in het najaar ter bespreking. Op deze manier geven wij, de raad, richting. De VVD fractie heeft een aantal vragen gesteld in de aanloop naar de behandeling van de Kadernota, waarop al antwoord is gekregen tijdens de voorlichtingsbijeenkomst eerder deze maand.

De VVD fractie heeft deze nota goed gelezen en bestudeerd, ook vanuit onze liberale mens -en maatschappijvisie met woorden en daden als Vrijheid, Verantwoordelijkheid, Verdraagzaamheid, Gelijkwaardigheid en Sociale rechtvaardigheid. Als de Kadernota in mei 2018 wordt vastgesteld, begrijpt iedereen dat er nog heel wat onderwerpen zijn die de komende periode nog aan de orde komen. Ook in de korte tijd, dat de coalitie aan het werk is, zijn er al dingen aan de orde gekomen die de aandacht verdienen. De VVD fractie, en daar horen ook zeker de fractievertegenwoordigers en de achterban bij, ziet met plezier dat er met visie en elan zaken worden aangepakt, een visie met “daar willen we naar toe”. En dat pad belopen, dat willen wij heel graag met de hele raad en het college en het ambtelijk apparaat en de bevolking van Ermelo in de vorm van het Maatschappelijk Raadsprogramma. De VVD is daar samen met de coalitiegenoten mee aan de slag gegaan. Wij zijn verheugd dat iedere partij in de raad heeft aangegeven mee te zullen doen.

Een paar aandachtspunten in de Kadernota die de VVD fractie uit wil lichten. In de Kadernota spreken we over wonen. Voor de VVD een onderwerp wat veel aandacht moet hebben. Wonen voor jongeren, wonen met zorg, huur- en koopwoningen die betaalbaar zijn, een regionale visie. Wij zullen ons inzetten om het beste voor Ermelo te bewerkstelligen. Er lopen al veel trajecten, belangrijk is en blijft de burgerbetrokkenheid. Een mooi voorbeeld is het buurtplan Horst en Telgt, hoe gaan we vorm geven aan de structuurvisie, in gezamenlijkheid dus!

De VVD vindt de betrokkenheid van burgers een belangrijke pijler, communicatie moet open en transparant zijn, hoe mooi zou het zijn om naast geluid, onze vergaderingen ook met beeld te gaan uitzenden?

Duurzaamheid is een onderwerp waar hard aan wordt gewerkt, dat moet ook als verantwoordelijke overheid en betrokken burgers. Als we kijken naar wat het opbrengt aan de ene kant en de kosten aan de andere kant hebben we nog veel te doen! Laten we alle mogelijkheden onderzoeken, er zijn allerlei subsidievormen, zelfs binnen Europa.

In het domein Samenleving is veel wat anders en belangrijk is, de Participatiewet, Meerinzicht is een nieuwe vorm van samenwerken, belangrijk, samen weet je meer en kun je meer, wij volgen de ontwikkelingen. Ook jeugdzorg, de budgetoverschrijdingen, het heeft de aandacht. De VVD zet in op meer preventie: wat je aan de voorkant al kunt regelen en helpend kunt zijn, hoef je later in een mensen (kinder)leven niet meer te repareren.

Veel is er te lezen over onze ondernemers, Toerisme , Strand Horst, ook daar is visie en elan nodig, er is genoeg te doen.

Veiligheid en handhaving; laten we niet te snel tevreden zijn met een plek 71 in de Veiligheidsmonitor van Nederland. Wellicht kunnen we binnen het te maken raadsprogramma een onderwerp als veiligheid , preventie en handhaving opnemen?

We lezen dat er in 2017 een omslag kwam naar een begrotingstekort. Daar hebben wij zorgen over. Hoe gaan we de tekorten opvullen? Immers, de Precariobelasting wordt per 2022 opgeheven, een gat van bijna 1,4 miljoen. Een zwembad  dat veel te duur is in de exploitatie, het zijn punten waar wij niet omheen kunnen. De VVD gaat voor de laagst mogelijke lasten voor de inwoners, er zal dus , ook door ons, goed gekeken worden naar alle uitgaven in de Kadernota vermeldt, dat nemen we mee in de begroting.

Er staat ons, als raad en college veel te doen, wij denken mee en doen mee, aan het werk met het Raadsprogramma!

 

Gerelateerde artikelen:

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Postadres:
Raadhuisplein 9, 3851NT Ermelo
E-mailadres: info@vvdermelo.nl