• VVD wil nieuwe zwem-/sportaccommodatie

  De fractie van VVD Ermelo is van mening dat Ermelo behoefte heeft aan een toekomstbestendig zwembad en een sporthal gericht op breedtesport en topsport. Wat betreft VVD Ermelo komt er één nieuwe accommodatie voor zowel zwembad als sporthal. Wij vinden het belangrijk dat jongeren, gezinnen, ouderen en recreanten/toeristen in Ermelo kunnen zwemmen en sporten en…

  Read more
 • Henry Keizer, bedankt!

  Henry Keizer heeft vandaag zijn VVD-voorzitterschap beëindigd. Daarmee betoont de liberaal als bestuurder wijsheid. Hij heeft zijn knopen geteld. Als na onderzoek
  zou blijken, dat hij met zijn zakelijk handelen in juridische zin geen enkele regel heeft overtreden, zijn geli
  jk zal hij nooit krijgen. Want, het is de ethiek die beslist over de VVD-voorzitter. Dit domein kent weinig regels en vele opvattingen.

  Read more
 • Kaderstellend Advies

  Het kaderstellend advies voor de kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2018   Kaderstellend Advies voor GR2018 (PDF)

  Read more
 • Tweede Kamerlid Helma Lodders deelt haar parlementaire belevenissen
  VVD Team Ermelo sterk op ALV Noordwest-Veluwe

  Harderwijk, 10 mei ’17 – De VVD leden in Ermelo zijn samen met de liberalen in Harderwijk, Nunspeet en Putten ingedeeld in het Bestuurlijk Netwerk Noordwest-Veluwe. Dat besluit viel op 23 november vorig jaar in De Dialoog op de 1e gezamenlijk algemene ledenvergadering (ALV) . Woensdag 10 mei kwamen de leden uit de vier gemeenten…

  Read more
 • VVD Ermelo zoekt jou!

  VVD Ermelo zoekt jou! Onder deze naam is de VVD Ermelo op zoek naar dorpsgenoten die ons lokale team willen ondersteunen. Met advies, praktische hulp, kritisch meedenken of misschien zelfs als raadslid of politiek ondersteuner. Iedereen is welkom te reageren. We onderzoeken graag gezamenlijk hoe jouw kwaliteiten in de politiek tot z’n recht kunnen komen….

  Read more
 • Parlementslid Helma Lodders spreekt in Harderwijk

  Tweede Kamerlid Helma Lodders ontmoet woensdagavond 10 mei in Hotel Baars te Harderwijk de VVD-leden uit Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Putten. De ervaren politica komt de leden binnen het Netwerk Noordwest-Veluwe bijpraten over actuele zaken en discussie te voeren met partijgenoten uit de vier gemeenten.

  Read more
 • Afsluiting Prins Hendriklaan

  De fractie van VVD Ermelo is zeer verbaasd over het feit dat de gemeente Ermelo het voornemen heeft om een bodemprocedure te starten inzake de afsluiting van de Prins Hendriklaan.

  Read more
 • Uit de fractie

  De VVD-fractie is tégen het voorstel van het college om vanaf 2018 gedurende vier jaar elk jaar de belastingen cumulatief met 2,15% te verhogen, teneinde grote projecten als “Calluna” en het toekomstig “Huis van Bestuur & Cultuur” te kunnen realiseren.

  Read more

Postadres:
Raadhuisplein 9, 3851NT Ermelo
E-mailadres: info@vvdermelo.nl