• OZB (CC0 - Pixabay - Bru-nO)
  Dankzij VVD-fractie OZB-verhoging gehalveerd

  De VVD-fractie heeft mogelijkheden gezien om de door het college voorgestelde belastingverhoging te halveren. De liberalen hebben hun plan kunnen verdedigen, waarbij de gemeentelijke uitgaven in 2019 verlaagd worden. In september is de liberale fractie erg geschrokken van de gepresenteerde begrotingscijfers en de door het college voorgestelde verhoging van de OZB. “22% belastingverhoging is voor…

  Read more
 • VVD-fractie overvallen door begrotingscijfers

  De VVD-fractie is erg geschrokken van de gepresenteerde begrotingscijfers en de door het college voorgestelde verhoging van de OZB. De hoge begroting wordt veroorzaakt door een enorm ambitieniveau van het college, het hoge voorzieningenniveau in Ermelo en de maatregelen die het college komende jaren wil en moet uitvoeren. Het komt erop neer dat de gemeente…

  Read more
 • Snelheid niet ten koste van zorgvuldigheid

  “Met het voorstel over Calluna en de maatwerkwoningen aan De Zandkamp zien we dat het nieuwe college besluitvaardig is, ook bij ingewikkelde onderwerpen. Dat is te prijzen, maar pas ook op!”, aldus raadslid Dimitri Poos. “Laat de snelheid niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid en de communicatie en betrokkenheid van burgers en belanghebbenden.” Calluna…

  Read more
 • Kadernota 2019

  Op woensdag 30 mei is de Kadernota 2019 vastgesteld in de gemeenteraad. Hieronder volgt de (bijna) integrale bijdrage die de VVD fractie heeft ingebracht tijdens de raadsvergadering. De Kadernota 2019 is een beleidsarme nota. Dat komt omdat de nieuwe raad net van start is en we toewerken naar een maatschappelijk raadsprogramma. In feite is het…

  Read more
 • VVD verontrust over verontreiniging Zanderij (2)

  Afgelopen week heeft het college de vragen van de VVD fractie over de verontreiniging bij de Zanderij beantwoord. Ook heeft de gemeente aangegeven dat er een vervolgonderzoek plaats vindt naar de verontreiniging. In een interview met ‘Ermelovannu’ wordt door de gemeente een nadere toelichting gegeven op de onderzoeken die eerder hebben plaatsgevonden. Daarin wordt gesteld dat…

  Read more
 • VVD verontrust over verontreiniging Zanderij

  De gemeenteraad van Ermelo is gisteren geïnformeerd over de geconstateerde verontreiniging bij de voormalige vuilstortplaats De Zanderij. Aanleiding is het verkennend (bodem)onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren met het oog op de bouw van het nieuwe zwembad op die plek. De eerste resultaten van het onderzoek geven aan dat op een gedeelte van het…

  Read more
 • Hans de Haan wethouder te Ermelo

  Dr. Hans de Haan is namens de VVD voorgedragen aan de gemeenteraad om donderdag te worden beëdigd tot wethouder in het gemeentebestuur van Ermelo. Hans de Haan heeft 12 jaar lang, van 2002 tot 2014, deel uitgemaakt van de gemeenteraad in Ermelo, waarvan de laatste 2 raadsperioden als VVD fractievoorzitter. In 2014 is de liberaal…

  Read more
 • Dichterbij, het coalitieakkoord gemeente Ermelo 2018-2022

  Een coalitieakkoord dat past in de tijd waarin wij leven. Een tijd waarin inwoners, raad, college en medewerkers van de gemeente op gelijke voet met elkaar praten en naar elkaar luisteren. Een tijd die vraagt om een nieuwe bestuurscultuur. En een tijd die vraagt om een nieuwe rol voor de gemeenteraad.

  Read more
 • VVD Ermelo: meer aandacht voor Kunst en Cultuur

  Persbericht VVD Ermelo vindt dat kunst, erfgoed en cultuur van grote waarde zijn voor de samenleving. Cultuur stimuleert de creativiteit en creativiteit leidt tot innovatie. Cultuur in Ermelo is van en voor iedereen. De partij wil daarom dat de gemeente deel gaat nemen aan een landelijk initiatief: de Cultuurparticipatieprijs.

  Read more
 • VVD fractie in Ermelo versterkt

  Monique van den Broek en Danielle Terpstra worden door de VVD in Ermelo bij de gemeenteraad voorgedragen als fractievertegenwoordiger. Ze waren bij de gemeenteraadsverkiezingen de nummers drie en vier op kieslijst van de liberalen. Beiden zijn ervaren: Monique van den Broek als raadslid en Danielle Terpstra als fractievertegenwoordiger. Fractievertegenwoordigers zijn geen raadsleden, maar kunnen wel…

  Read more
 • Herma van der Weide en Dimitri Poos
  Raadsleden geïnstalleerd

  Op donderdag 29 maart zijn onze nieuwe raadsleden Herma van der Weide en Dimitri Poos geïnstalleerd. Daarmee is een nieuw hoofdstuk voor de VVD-fractie begonnen. Hoewel Herma en Dimitri nieuw zijn in de gemeenteraad van Ermelo, hebben ze beiden al veel raadservaring opgedaan in Eemnes respectievelijk Leidschendam-Voorburg.

  Read more
 • Na 46 jaar verandering!

  Na bekendmaking van de uitslag op de verkiezingsavond van 21 maart spreek ik met coryfeeën van CDA en ChristenUnie, samen goed voor 10 van de 21 zetels in de gemeenteraad van Ermelo. Geen verandering ten opzichte van 2014. Ook toen 10 zetels. Nu het CDA 1 minder en de CU 1 meer, opgeteld 10. De…

  Read more

Postadres:
Raadhuisplein 9, 3851NT Ermelo
E-mailadres: info@vvdermelo.nl