De Prins Hendriklaan, het verkeersbesluit, de rechters, het college van B&W en het CDA

1 628

Jaren geleden – in 2010 om precies te zijn – heeft het college van B&W, in de personen van de CDA-wethouders Bilder en Vliek, afspraken gemaakt met de bewoners van de wijk Noord over de gevolgen die de nieuw te bouwen wijk Het Trefpunt met zich mee zou brengen. In een proces van geven en nemen zijn toen duidelijke afspraken gemaakt waarmee enerzijds de gemeente snel met Het Trefpunt aan de gang kon gaan en anderzijds de verkeersoverlast van de nieuwe wijk voor de bewoners beperkt zou blijven.

Prins Hendriklaan in Ermelo

Prins Hendriklaan in Ermelo (Google Maps)

Deze afspraken hebben uiteindelijk ook geresulteerd in het besluit (we hebben het dan over maart 2014) om doorgaand verkeer door de wijken in Noord te beperken; een besluit dat toen unaniem door alle partijen, dus ook door het CDA, in de gemeenteraad werd gesteund. Opzet was om, ter hoogte van de Oranjelaan, een mooie groene afsluiting met fietspad en vrijliggend ruiterpad te creëren.

Afspraken overboord

Maar wat gebeurt er direct na de verkiezingen van 4 jaar geleden waar met name het CDA als winnaar uitkomt? Het CDA steunt dan opeens haar eigen eerdere besluiten niet meer en denkt goede sier te kunnen maken bij de CDA-stemmers in de wijk West door bewoners in een andere wijk (Noord) voor het hoofd te stoten. En met het collegeprogramma voor de periode 2014-2018 dwingt het CDA af dat de met de bewoners van wijk Noord zorgvuldig gemaakte afspraken overboord worden gezet.

Toen en nu vindt de VVD dit verbreken van gemaakte afspraken en het tegen elkaar uitspelen van inwoners in diverse wijken een uiterst onbehoorlijke en daarmee verwerpelijke handelswijze. Helemaal omdat daarbij ook onheuselijke argumenten worden gebruikt omdat uit diverse verkeerskundige onderzoeken uit de periode 2012–2014 blijkt dat nauwelijks tot geen verkeerskundig voordeel wordt behaald door het openhouden van de Prins Hendriklaan.

Het was dan ook volkomen logisch dat, toen het college van B&W de provisorische afsluitingen van de Prins Hendriklaan wilde laten weghalen, de bewoners van de wijk Noord naar de rechter stapten om recht te laten doen aan de gemaakte afspraken. Daarbij speelde ook dat het college niet eens de moeite nam om in gesprek te gaan met de bewoners en zonder enige dialoog alleen maar haar zin wilde doordrijven.

Rechterlijke tikken op de vingers

Tot tweemaal aan toe heeft de rechter het college in het ongelijk gesteld, aangegeven dat de onderbouwing argumenten van de gemeente zwaar tekortschieten en bepaald dat de gemeente onzorgvuldig heeft gehandeld. Tot tweemaal toe heeft dus de rechter het college van B&W een stevige tik op de vingers gegeven.

Maar de inkt van het laatste vonnis van de rechter is nog niet droog, of het CDA geeft al aan dat zij vindt dat het college van B&W nog verder, ditmaal bij de Raad van State als laatste beroepsmogelijkheid, tegen de uitspraak van de rechter in beroep moet gaan. Het CDA durft dus kennelijk niet alleen niet toe te geven dat zij fout zaten met het draaien van hun standpunt en het verbreken van door hun zelf gemaakte afspraken, zij denken dus ook – voor de tweede keer in successie – het beter te weten dan de rechtelijke macht!

(cc - Pixabay - pixel2013)

(cc – Pixabay – pixel2013)

En ten koste van wat? Ten koste van tienduizenden euro’s gemeenschapsgeld die de gemeente voor het voeren van deze rechtszaken uitgeeft. En eigenlijk nog veel belangrijker: ten koste van het vertrouwen van de inwoners in de gemeentelijk overheid.

Respect

De VVD vindt dat respect getoond moet worden voor de uitspraak van de rechter en dat dus geen hoger beroep tegen de duidelijke uitspraak inzake de afsluiting van de Prins Hendriklaan moet worden ingesteld. Dat leidt immers alleen maar tot een lange (nog vele jaren extra, bovenop de drie en half jaar dat nu al wordt geprocedeerd!) aanslepende procedure die de afstand tussen gemeentebestuur en inwoners alleen maar verder vergroot. En hoge proceskosten met zich meebrengt, zowel voor de gemeente (gemeenschapsgeld!!) als voor de bewoners die gedwongen worden zich te verweren.

Tegelijkertijd vindt de VVD dat, ook bij moeilijke kwesties, steeds de dialoog met de bewoners gezocht moet worden om met elkaar tot goede oplossingen te komen. Dat is de inzet van de VVD, ook in aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. en de daaropvolgende onderhandelingen voor een nieuw college. De VVD vindt dat de gemeente ten dienste staat van haar inwoners. Niet andersom.

Gerelateerde artikelen:

1 Comment

  1. Avatar
    Hugo Weidema 26 maart 2018 at 13:21

    Beste Jacco, maar natuurlijk is de VVD geïnteresseerd in de mening van alle inwoners en wij gaan graag ook met u – net zoals wij dat met alle inwoners van Trefpunt en Noord graag doen – het gesprek aan om dit al zo lang aanslepende probleem zo goed als mogelijk aan te pakken.
    Maar waar het de VVD vooral om gaat is dat de gemeente zich betrouwbaar moet tonen en goed overleg voert. Oftewel: zich aan haar eigen afspraken houdt en met alle inwoners het gesprek durft te voeren. Dat is dus heel wat anders, zoals het oude college van B&W doet, dan allerlei rechtszaken voeren – en dan hebben we het niet alleen over de Prins Hendriklaan! – in plaats van het met elkaar zoeken naar oplossingen.
    Wij nodigen u graag uit om verder het gesprek met ons aan te gaan; bijvoorbeeld tijdens ons maandelijks inloop-spreekuur. Het eerstvolgende is zaterdag 7 april aanstaande!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Postadres:
Raadhuisplein 9, 3851NT Ermelo
E-mailadres: info@vvdermelo.nl