Yuri Visser

0 237

Yuri Visser, 9 op de VVD-kieslijst

Yuri Visser, 9 op de VVD-kieslijst

Ik zal mijzelf kort voorstellen. Ik ben in 1979 geboren in Hoorn en woon sinds 1988 in Ermelo. Het grootste deel van mijn jeugd woonde ik aan de Lijsterlaan (Ermelo West). Tegenwoordig ben ik – samen met mijn vrouw Lilian en zesjarige dochter Anna – woonachtig aan de Van Veldhuijsenweg. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als internetondernemer, als oprichter en beheerder van het populaire online geschiedenismagazine Historiek.

De afgelopen jaren vervulde ik verschillende functies binnen de Ermelose VVD. Vorig jaar werd ik door onze leden aangewezen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Vanwege privé-omstandigheden moest ik mijn taak echter met pijn in het hart neerleggen.

Dit betekent echter niet dat ik niets meer voor de VVD doe. Ik heb ‘rugnummer 9’ in ons elftal. Ik sta dus niet meer op een verkiesbare plaats, maar maak nog wel onderdeel uit van het team. De komende jaren wil ik de VVD met raad en daad terzijde staan. Mijn uitgangspunt daarbij is dat we niet in de politiek zitten om tot laat in de avond te vergaderen, maar om resultaat te boeken. De VVD moet het college van burgemeester en wethouders niet alleen kritisch volgen (óók als wij er onderdeel van uitmaken), maar ook zelf zaken op de agenda zetten. Dit kan alleen als de VVD goed geworteld is in de samenleving. Luisteren naar inwoners is daarbij cruciaal. En die zijn terecht alleen geïnteresseerd als wij praktische no nonsense politiek bedrijven.

MeeDOEN

Natuurlijk zijn we vooral geïnteresseerd in inwoners die niet alleen klagen, maar ook echt mee willen denken over hoe zaken dan anders kunnen. Als er problemen zijn willen we die immers oplossen. De VVD moet daarom ook na de verkiezingen contact blijven zoeken met inwoners die constructief willen meedenken en DOEN.

Als VVD vinden wij dat het in Ermelo wel wat liberaler kan. Nog te vaak krijgen wij signalen van mensen die worden tegengewerkt in plaats van dat er vanuit de gemeente wordt meegedacht. Bij vergunningen wordt wat ons betreft bijvoorbeeld het uitgangspunt “Ja, tenzij”, in plaats van “Nee, mits”. Ermelo heeft een modern bestuur nodig, met een heldere visie op de toekomst. En de gemeente moet doordrongen zijn van het feit dat elke euro die uitgegeven wordt, verdiend is door een ‘gewone Nederlander’. Het is belachelijk dat Ermelo al jaren geen subsidiebeleid heeft, waaraan uitgaven getoetst kunnen worden. Zo ga je niet met andermans geld om.

Natuurlijk willen we zoveel mogelijk ruimte voor ondernemers. Zowel kleine als grote. We willen een gemeente die meedenkt met deze ondernemers, omdat initiatief moet worden beloond. Het feit dat Ermelo een erg hoog OZB-tarief voor bedrijven kent, toont wel aan dat hier wel wat te verbeteren valt. We ontvangen ook geregeld klachten van ondernemers die onnodig tegengewerkt worden bij het aanvragen van vergunningen. Haal drempels weg die ondernemers beperken in hun (groei)mogelijkheden en faciliteer hen waar mogelijk. En behandel ondernemers gelijk. Voor cliëntelisme moet in Ermelo geen plaats meer zijn.

Volkspartij

Liberalisme gaat natuurlijk niet alleen over geld en ondernemers. Het gaat ook over recht op goede zorg, veiligheid in de wijken en het scheppen van randvoorwaarden voor persoonlijke groei en ontplooiing. Het is een kijk op de samenleving waarin eigen verantwoordelijkheid centraal staat en betutteling taboe is.

Als VVD willen we goede, persoonlijke zorg voor ouderen. In ons verkiezingsprogramma leest u daar meer over.

Mijn wens was en is dat de VVD zich in Ermelo nog meer gaat opstellen als een echte volkspartij. We zijn niet voor niets de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Het is aan ons die woorden serieus te nemen én in de praktijk te brengen. De komende jaren blijven we wat mij betreft verder bouwen aan ons lokale politieke team, met positieve, betrokken en bekwame liberalen die Ermelo nóg mooier en sterker maken.

Helpt u mee VVD Ermelo groter te maken?

Met liberale groet,

Yuri Visser – Plaats 9
E-mail: yurivisser@gmail.com

Gerelateerde artikelen:

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Postadres:
Raadhuisplein 9, 3851NT Ermelo
E-mailadres: info@vvdermelo.nl