Bouwen, bouwen en bouwen!

0 29

Het college van burgemeester en wethouders heeft samen met inwoners en woonpartners de Woonvisie 2030 gemaakt. Dit is de beleidsvisie waarmee de gemeente Ermelo de komende jaren gericht verder gaat werken aan een goede woningvoorraad voor iedereen. Op 6 januari boog de raadscommissie zich over het voorgestelde concept. Fractievertegenwoordiger Gert Jan Brouwer vertegenwoordigde daarin het VVD standpunt.  

Mijn fractie heeft kennisgenomen van de Woonvisie 2030 welke handvatten en richting geeft voor de toekomst. Het heeft tot doel vooruit te kijken en beleid te ontwikkelen voor de middellange en langere termijn. Daar is de VVD een sterk voorstander van. Dus geen besluitvorming op basis van emotie of waan van de dag maar besluitvorming vanuit de basis van nu met een gericht oog op de toekomst.

Een slecht voorbeeld deed zich in 2020 voor. Vorig jaar februari stelde de gemeenteraad het Bestemmingsplan Oranjepark vast. De VVD fractie stemde toen vanuit haar lange termijnvisie als enige tegen het amendement van andere fracties om binnen dit bestemmingsplan middel dure koopappartementen om te zetten naar middel dure huurwoningen. De Woonvisie 2030, die nu voorligt, bevestigt de juistheid van het standpunt dat wij vorig jaar bij de besluitvorming over het Bestemmingsplan Oranjepark innamen. De Woonvisie 2030 leert ons vooruit te kijken. De VVD roept op om dit dan ook te doen. Wat de VVD betreft zelfs tot voorbij 2030.

Er blijken tot 2030 tekorten te ontstaan in huureengezinswoningen en woningen in alle koopprijssegmenten: goedkope, middel dure en dure. Vooral de behoefte aan koopappartementen is fors. Wij vinden het juist om nu groot in te zetten en te focussen op huidige tekorten voor wat betreft sociale woningbouw. Maar vergeet de behoefte aan koopwoningen in alle prijsklassen niet. De VVD Ermelo zet zich ook hiervoor in. Waar het redelijk en mogelijk is luidt ons credo: bouwen, bouwen en nog eens bouwen.

Dan de Beleidsnotitie Sociale Woningbouw die in januari 2019 is vastgesteld. De VVD is terughoudend om deze zonder meer te koppelen als bijlage aan de Woonvisie 2030, zoals wordt voorgesteld. Van het daarin genoemde vereveningsfonds is het maar de vraag of dit zo functioneert en niet doorgeslagen is. Na 2 jaar zou de Beleidsvisie Sociale Woningbouw worden geëvalueerd. Dat moment is nu aangebroken. Laten we dat dan ook doen. De VVD Ermelo stelt voor het eventueel aangepaste document na deze evaluatie als bijlage toe te voegen.

Voor wat betreft toekomstbestendige buurtschappen zoals in de visie benoemd, houdt dit naar onze mening meer in dan alleen wonen. In onze ambitie gaat het ook om voorzieningen. Daarom samen met bewoners werken aan kansen om wonen af te stemmen op sociale, economische en landschappelijke aspecten. Het gaat immers om de leefbaarheid in buurtschappen.

De VVD Ermelo concludeert in te kunnen stemmen met het raadsvoorstel Woonvisie 2030 behoudens de toevoeging met betrekking tot de Beleidsnotitie Sociale Woningbouw 2019. Die vereist eerst evaluatie. 

De gemeenteraad stelt op woensdagavond 20 januari de Woonvisie 2030 vast

Gerelateerde artikelen:

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Postadres:
Raadhuisplein 9, 3851NT Ermelo
E-mailadres: info@vvdermelo.nl