Eén stap achteruit, 2 stappen vooruit!

0 39

Die boodschap zendt de VVD fractie bij monde van raadslid Monique van den Broek woensdagavond 11 november de gemeenteraad in. In het debat gaf elke fractie een politiek oordeel over de bestuurlijke commotie, die tot het vertrek van de burgemeester heeft geleid. Hier de inbreng van het VVD statement in de 1e termijn van het debat.

Een moeilijke stap is gezet, NIETS doen was GEEN optie meer.
Er moest gehandeld worden!
De kerntaak van de Gemeenteraad is het bepalen van de hoofdlijnen van het beleid in onze Gemeente Ermelo, waarbij zij ook dient te controleren of dit beleid wordt uitgevoerd.

Een woord van waardering naar de 6 fractievoorzitters die de afgelopen 7 maanden geheimhouding hebben weten te betrachten, is zeker op zijn plaats. Het samen, unaniem, tot de conclusie komen dat er GEEN vertrouwen is in de burgemeester is niet van de één op de andere dag genomen.

Het vragen van advies bij de Commissaris van de Koning heeft geleid tot de bevindingen en de brief van de heer Frissen en zijn collega’s.
Hoe bijzonder dat wij niets lezen in deze brief over waar het om gaat, maar een verhandeling zien hoe de fractievoorzitters hadden MOETEN handelen.
Kort gezegd: De burgemeester is de zondebok, de wethouders moeten veranderen en eigenlijk is er niets aan de hand.
Wij hebben het als zeer bijzonder ervaren, dat de heer Frissen bij de beeldvormende tafel een vlammend betoog heeft gehouden over hoe hij denkt dat de gemeentelijke politiek georganiseerd moet zijn. Hij stelde zelfs de door de Rijksoverheid geïnitieerde Klankbord-commissie ter discussie.
Dit is GEEN antwoord op het probleem, maar de VVD Fractie ziet op geen enkele wijze hoe zij op een andere manier hadden kunnen en/of moeten handelen aangaande het vertrouwen opzeggen in de Burgemeester. Dit was onvermijdelijk. Er is op dit moment GEEN sprake van een onbestuurbare gemeente, er is ABSOLUUT GEEN crisis.

Juist in deze periode voelen wij als VVD-fractie het vertrouwen onderling. We weten allemaal dat het begin van deze Raadsperiode lastig is geweest. Ook TOEN hebben wij gekeken naar wat beter voor Ermelo zou kunnen zijn en daarnaar gehandeld.
Dit traject begint vruchten af te werpen, coalitie en oppositie weten elkaar nu regelmatig te vinden. Er worden stappen gezet binnen het Sociaal Domein, er wordt gebouwd en veel mensen wonen in Ermelo waar het goed is.

Natuurlijk kan het altijd beter, daar werken we hard aan. De burger MOET op sommige plaatsen beter gehoord worden of sneller een reactie krijgen. Diverse ingezonden brieven spreken daarvan en die zorg delen wij zeker.
Ook DAAR is het zaak het wantrouwen weg te halen. AFSPRAAK IS AFSPRAAK, daar houden wij ons aan, met een luisterend oor en een eerlijk verhaal van beide kanten.

Het college is hard aan het werk om de financiën op orde te brengen en de langlopende dossiers krijgen de aandacht die nodig is om ze tot een einde te brengen.
Tijdens de politieke tafels worden de onderwerpen die gaan over Ermelo besproken, eerst beeldvormend en daarna oordeelsvormend. Alle Raadsleden kunnen hun Fractie vertegenwoordigen en regelmatig schuiven er burgers aan.
Respectvol en met boeiende debatten komen we tot goede besluiten voor Ermelo. DAAR wil de VVD alle energie en aandacht in BLIJVEN steken.

Het goede en duidelijke verhaal vertellen, DAT staat ons te doen!
De burger in Ermelo mag blijven zien hoe wij als bestuurders aan het werk zijn en verantwoordelijkheid durven dragen. Dat doet RECHT aan een zelfstandig Ermelo.
Soms moet je samen een stap terug doen om daarna weer vooruit te kunnen. Dat hebben we gedaan, reflecterend op ons denken en ons doen.

Wij hopen op een verbindende interim-Burgemeester, die, samen met het college en de Gemeenteraad stappen vooruit kan gaan zetten.

VVD fractie – Monique van den Broek

Gerelateerde artikelen:

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Postadres:
Raadhuisplein 9, 3851NT Ermelo
E-mailadres: info@vvdermelo.nl