Energiestandpunt van VVD Ermelo

1 29

Het aardgasnet ligt er. De leidingen kunnen in de toekomst ook worden gebruikt voor groen gas en waterstof. Aardgasvrij is iets anders dan gasloos, want op termijn zijn er veelbelovende ontwikkelingen, stelt de Ermelose VVD gemeenteraadfractie in haar visie die naar de Stuurgroep Regionale Energie Strategie (REG) is gezonden.

Een klimaatneutraal energiebeleid in 2050 met als tussendoel 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990, is de landelijke doelstelling. De VVD Ermelo steunt het voornemen in Ermelo om die landelijke doelstelling eerder te realiseren. Maar dan wel onder de voorwaarde dat het voor alle burgers betaalbaar is en blijft. Ambitie en realisme moeten hand in hand gaan. We weten immers nog niet wat het allemaal gaat kosten. Ondanks de snelle technologische ontwikkelingen, blijft aardgas nog geruime tijd een belangrijke rol vervullen. En in delen van Europa, waar nu bruinkool en steenkool wordt gestookt, zal aardgas tot in lengte van jaren een grote verbetering zijn.

Om de landelijke klimaatdoelen te halen, is Nederland opgesplitst in 30 regio’s, die elk een eigen taakstelling hebben gekregen. Ermelo is ingedeeld in de Regio Noord-Veluwe. Een Stuurgroep met een procesregisseur verzamelt alle visies en standpunten van gemeenteraden en hun fracties om komende zomer met een gemeenschappelijke visie te komen, waarover in gemeenteraden besluitvorming volgt.

De landelijke energiebehoefte bedraagt 120 TWh. In 2030 wil de regering 35 TWh duurzame energie op wekken. Ergo, in 2030 wordt nog steeds 70% door andere energiebronnen opgewekt, zoals aardgas en kernenergie. Kolen en biomassa van houtkap moet worden stopgezet als energiebronnen, vindt de VVD Ermelo.

Door de VVD Ermelo zijn uitgangspunten en prioriteiten geformuleerd.

1. De burger mee laten beslissen over concrete en duidelijke voorstellen. Regie houden.
2. Evenredige verdeling van grootschalige opwek over de regio
3. Compacte opwekking en clusteren. Dus niet elke boerderij een eigen windmolen.
4. Voor opwekking van zonenergie de stroken langs de A28 optimaal benutten
5. Voor windenergie de zoek-zone Horst en Telgt uitbreiden richting Puttens grondgebied. In ieder geval het Veluwe massief (bos en heide) ontzien van windmolens.
6. Kernenergie bespreekbaar maken en daarvoor draagvlak creëren  

De VVD Ermelo heeft bovenstaande visie afgelopen week via de griffie aangeboden aan de Stuurgroep RES Noord-Veluwe.

VVD fractie in gemeenteraad Ermelo

Herma van der Weide-van ’t Hof – fractievoorzitter

Monique van den Broek – raadslid

Piet Woltman – fractievertegenwoordiger

Gert Jan Brouwer – fractievertegenwoordiger

Gerelateerde artikelen:

1 Comment

 1. Avatar
  Hugo Weidema 5 april 2020 at 08:53

  Beste Fractie,

  Wees alsjeblieft heel terughoudend met het standpunt over zonne-energie en het daarvoor benutten van de stroken langs de A-28. Zonnepanelen op de grond zouden m.i. zo veel als mogelijk vermeden moeten worden. De natuur onder die panelen slaat immers helemaal dood en het aanzicht van het landschap wordt ernstig aangetast.
  Stimuleer daarvoor in de plaats zonne-energie op daken. Ook in Ermelo zijn er nog meer dan genoeg daken waarop zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Dat kan bij zeker bij “gewone” huizen, maar zoek voor grootschaliger toepassing met name het overleg met bedrijven met veel dak-oppervlakte.

  Met vriendelijke groet,
  Hugo Weidema.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Postadres:
Raadhuisplein 9, 3851NT Ermelo
E-mailadres: info@vvdermelo.nl