Hans de Haan wethouder te Ermelo

0 908

Dr. Hans de Haan is namens de VVD voorgedragen aan de gemeenteraad om donderdag te worden beëdigd tot wethouder in het gemeentebestuur van Ermelo.

Hans de Haan heeft 12 jaar lang, van 2002 tot 2014, deel uitgemaakt van de gemeenteraad in Ermelo, waarvan de laatste 2 raadsperioden als VVD fractievoorzitter.

In 2014 is de liberaal gekozen tot lid van de VVD Statenfractie Gelderland. Een jaar later benoemde de Statenfractie de Ermeloër tot voorzitter.

De functies van wethouder en Statenlid kunnen niet duurzaam worden gecombineerd. Op de laatste Statenvergadering voor het zomerreces zal Hans de Haan zijn functie overdragen aan een opvolgend VVD Statenlid en afscheid nemen als lid van de Staten van Gelderland.

Bekijk het VVD CV van dr. Hans de Haan

VVD in nieuw college van B&W

We zijn trots op het feit dat de VVD samen met PE, SGP en Burgerbelangen Ermelo een nieuw college kan vormen. Voor Ermelo is dit een moment van vernieuwing, voor de VVD is het een bewijs dat we nu alle gedoe van de laatste twee jaar achter ons hebben gelaten. We zijn wat we waren, een betrouwbare partner in het bestuur van onze gemeente en een vitale, lokaal gewortelde partij.

Het collegeakkoord DICHTERBIJ is in lijn met onze gezamenlijke ambitie om de zaken anders aan te pakken. Geen dictaat, geen dichtgetimmerd geheel, maar een open document met doelen en uitdagingen voor de raad. Het is immers de raad die het beleid bepaalt, niet het college, al heeft dat de afgelopen jaren anders geleken. De coalitiepartners willen in een open sfeer en met alle partijen in de raad het beleid gaan vormgeven voor Ermelo en alle Ermeloërs.

In het coalitieprogramma zit veel wat voor de VVD belangrijk is. Leg het akkoord maar naast ons verkiezingsprogramma en dat wordt direct zichtbaar. We gaan samen voor een zorgvuldig en open bestuur waar de burger voorop staat. Transparante besluitvorming en heldere besluiten.

Financieel moet er wel wat gebeuren. Er liggen veel verplichtingen en investeringen te wachten. Meer dan we verwachtten. Dit betekent dat we kritisch zullen kijken naar de verschillende plannen. Voor de nieuwbouw Calluna betekent dit dat we als coalitie niet zullen kiezen voor het luxere recreatiebad, maar voor een eenvoudiger doelgroepenbad, zoals in de oorspronkelijke voorstellen. De financiële lasten bij bouw en vooral bij de jaarlijkse exploitatie van een groter en luxer recreatiezwembad worden in de ogen van de coalitie te groot. De VVD kan zich hierin vinden, gezien de financiële situatie van de gemeente. Wij hebben dus ons oorspronkelijke standpunt aangepast; de VVD staat immers ook voor een sober en doelmatig financieel gemeentelijk beleid.

Bij de afsluiting Prins Hendriklaan heeft de coalitie een helder standpunt: bij een uitspraak van de rechter dat de weg dicht moet blijven, dan blijft hij dicht. We gaan niet verder procederen. Mag de weg open, dan gaan we om de tafel zitten met de bewoners en directe belanghebbenden om te zien wat er mogelijk is en hoe: open of dicht en in welke vorm. Dit wordt meegenomen in het nieuwe gemeentelijke verkeers- en vervoersplan.

De Julianalaan blijft 30 km.

De gemeente gaat ook actiever inspelen op de woningmarkt door onder meer een actief grondbeleid te voeren. Er moet domweg meer en sneller gebouwd worden. Vooral voor jongeren, starters en doorstromers.

Onze wethouder, Hans de Haan, heeft globaal de volgende onderwerpen in zijn portefeuille: toerisme en recreatie/vitale vakantieparken, welzijn/zorg, cultuur en erfgoed (incl. archeologie), organisatieontwikkeling en Meerinzicht (sociaal domein).

Lees: Het coalitieakkoord ‘Dichterbij’

Gerelateerde artikelen:

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Postadres:
Raadhuisplein 9, 3851NT Ermelo
E-mailadres: info@vvdermelo.nl