Kansen voor jongeren en starters op de woningmarkt; óók in Ermelo!

0 105

Huissleutels

Huissleutels

Binnenkort zal in de gemeenteraad de lokale woonvisie worden vastgesteld. In dit stuk, opgesteld door het nieuwe College van B&W, wordt de basis gelegd voor het beleid van de komende jaren op het gebied van de volkshuisvesting. Oftewel: hoe gaan we er in Ermelo voor zorgen dat het hier prettig wonen blijft en dat het aanbod van woningen goed wordt afgestemd op de Ermelose vraag.

De gemeenteraad wordt gevraagd om met name veel aandacht te geven aan het energiezuiniger maken van de bestaande woningvoorraad. Tevens moet worden ingezet op het aanpassen en ontwikkelen van woningen voor senioren en mensen met een zorgbehoefte. Belangrijk, natuurlijk… maar, wat direct opvalt is dat het nieuwe College kennelijk nauwelijks specifieke aandacht aan woningen voor jongeren en starters wil geven.

Zo niet de VVD. De VVD vindt dat er gezorgd moet worden voor een groter aanbod van geschikte huisvesting voor jongeren en starters in Ermelo. Bijvoorbeeld door een groot deel van het terrein van de voormalige Driesprong voor starters te bestemmen. Of bijvoorbeeld door in het centrum van Ermelo voor meer mogelijkheden voor jongerenhuisvesting te zorgen.

Het “wegjagen” – door een tekort aan geschikte woningen – van jongeren en starters naar omliggende gemeenten is voor de VVD geen optie. We moeten er voor zorgen dat zij de keuze hebben om in Ermelo te kunnen blijven wonen.

En dat vind ik!

Hugo Weidema
Raadslid VVD
h.weidema@ermelo.nl

VVD-fractievoorzitter Hugo Weidema in gesprek met een postbode

VVD-fractievoorzitter Hugo Weidema in gesprek met een postbode tijdens de afgelopen verkiezingscampagne

Gerelateerde artikelen:

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Postadres:
Raadhuisplein 9, 3851NT Ermelo
E-mailadres: info@vvdermelo.nl