• Halbe Zijlstra
  Discussie-avond met Halbe Zijlstra

  In de stijl van het bekende televisieprogramma College Tour zal onder meer gesproken worden over thema’s als werkgelegenheid (voor jong en oud), vestigingsklimaat voor bedrijven en bereikbaarheid van de regio.

  Read more
 • Gedeputeerde Jan Markink tijdens de bijeenkomst in de Dorpskamer
  Statenfractie VVD op bezoek in Ermelo

  De verschillende Statenleden en de gedeputeerde gingen in de Dorpskamer in gesprek met vertegenwoordigers van VVD Putten, Elburg, Harderwijk, Nunspeet en natuurlijk Ermelo.

  Read more
 • Daniëlle Terpstra
  Een nieuw jaar

  Persoonlijk kijk ik politiek gezien terug op een mooi jaar. Ik was nauw betrokken bij de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen en werd kort na de verkiezingen geïnstalleerd als fractievertegenwoordiger.

  Read more
 • Foto: stck.xchng
  Rol voor burgemeester bij kindermishandeling

  De VVD wil van de Ermelose burgemeester weten of hij al nagedacht heeft over de oproep van zijn Amsterdamse collega, die dus vindt dat bij de bestrijding van kindermishandeling nadrukkelijk een rol is weggelegd voor burgemeesters.

  Read more
 • Witte pauw
  Trots op de Ermelose pauw

  Nu pronkt er dan een pauw in Ermelo op de rotonde, die kijkt richting het dorp! Ik vind dat we als Ermelo trots mogen zijn op ons gemeentewapen en op de lange geschiedenis van deze Pauw!

  Read more
 • VVD Ermelo bezoekt Koppe Begonia
  VVD Ermelo bezoekt Koppe Begonia

  Een twintigtal leden van de Ermelose afdeling van de VVD heeft afgelopen zaterdag een bezoek gebracht aan Koppe Begonia aan de Fazantlaan. Een bijzonder familiebedrijf dat tegenwoordig ook vestigingen in Aalsmeer en Portugal heeft.

  Read more
 • Bureau Jeugdzorg Gelderland
  Kinderen in de knel: bel dan snel!

  Vrijdag 10 oktober jl. liep ik mee bij Bureau Jeugdzorg – Spoedeisende Hulp in Velp. Dit weer in het kader van de jeugdzorg stages van de provincie Gelderland. 0900-9955599 is het telefoonnummer van het team Spoedeisende zorg van Bureau Jeugdzorg Gelderland.

  Read more
 • Huissleutels
  Kansen voor jongeren en starters op de woningmarkt; óók in Ermelo!

  Binnenkort zal in de gemeenteraad de lokale woonvisie worden vastgesteld. In dit stuk, opgesteld door het nieuwe College van B&W, wordt de basis gelegd voor het beleid van de komende jaren op het gebied van de volkshuisvesting. Oftewel: hoe gaan we er in Ermelo voor zorgen dat het hier prettig wonen blijft en dat het aanbod van woningen goed wordt afgestemd op de Ermelose vraag.

  Read more

Postadres:
Raadhuisplein 9, 3851NT Ermelo
E-mailadres: info@vvdermelo.nl