Toespraak Herma tijdens behandeling Kadernota 2021

0 9
Herma hield woensdag 14 juli deze toespraak bij de behandeling van de Kadernota 2021.
Hier integraal de uitgesproken tekst:
 
Voorzitter, 
Allereerst een worden van dank aan een ieder die aan de totstandkoming van deze kadernota heeft gewerkt, gepuzzeld, gegumd en met opgetrokken wenkbrauwen nog een keer en opnieuw aan het rekenen en prioriteiten stellend aan de slag is geweest. 
Mensen die elkaar tegemoet zijn gekomen, ogen en monden die het eerlijke verhaal vertellen. dat is voor de VVD fractie het meest belangrijk. 
 
Vertrouwen in de kennis en kunde van de medewerkers. Zij ondersteunen College en ons als Raad bij alles wat ter tafel komt in de breedste vorm. Wij als Raad kunnen ons een beeld vormen, de burger horen en tot een oordeel komen. 
Communicatie is het sleutelwoord. daar werken we aan om steeds duidelijk te zijn naar en met elkaar in Ermelo. Op die manier kunnen wij als Raad van Ermelo onze controlerende en kaderstellende taak vervullen. 
 
Zorgen zijn er ook
Het duurt soms lang voor zaken in behandeling worden genomen: bouwzaken. En als de aanvraag er dan is, vragen wij ons af of het echt zo tot in detail moet of dat ook compacter kan. Daar gaan we het over hebben. 
Een paspoort wat moet worden verlengd en de burger 10 dagen later pas een afspraak kan maken, dat moet beter. Ook daar hebben we menskracht voor nodig. 
Huisvesting scholen. 
Structureel minder geld uitgeven, ook in het sociaal domein. Met z’n allen zoeken we naar de oplossingen. 
Voorzitter, 
Als ik zie waar wij als Ermelo vandaan komen, ben ik trots op waar we nu staan: een sluitende begroting voor 2022 en 2023 met grootste inzet voor de jaren erna, een algemene reserve waarvan we allemaal vinden dat daar een verantwoord bedrag in moet zitten. 
Wij hebben het de afgelopen 3 jaar aangedurfd om stappen te zetten, onze verantwoordelijkheid op te pakken en uit te dragen, nogmaals, het eerlijke verhaal te vertellen.
Dat gaat niet zonder slag of stoot. De belastingverhoging is niet iets wat je als Raad voor je plezier doet. Vandaar dat het zoveel jaren niet is gebeurd? Daar lig je wakker van. 
De VVD zal straks met een motie komen om de extra verhoging van de OZB door de extreme verhoging van de WOZ waarden te compenseren. 
 
Laten we vooral kijken naar wat er wel is
Een gemeentehuis met een politiepost, een bibliotheek en als heet straks allemaal weer kan samen met de Dialoog een bruisend stuk Ermelo waar we elkaar ontmoeten, in de politiek, en dat is praten over waar je woont en hoe we het beste voor Ermelo kunnen doen. Cultuur, jongerenwerk, vluchtelingenwerk, verenigingen die een plek hebben, de VVD fractie kijkt ernaar uit. 
 
Zo ook de bouw van het nieuwe Sportcentrum. We weten nu hoe belangrijk het is om in beweging te blijven. Voor de komende 40 jaar een fijne plek met heel veel mogelijkheden. Het gemeentelijk sportbedrijf Interactief wensen we alle goeds met de plannen die zijn hebben. Dat geldt ook voor alle sportverenigingen. Wat een inzet, juist in deze lastige anderhalve meter leefomgeving. 
Duurzaamheid, een zorg van ons allemaal. Zeker als we kijken naar de resultaten tot nu toe. Een burger die inzet toont, maar een groot deel van die minder CO2 uitstoot wordt geniet gedaan door de grote bedrijven. 
Zorgen om de Regionale Energie Strategie. Wij overzien de consequenties niet. We hebben het steeds aangegeven. Het blijft onze aandacht vragen. 
 
Voorzitter, 
Met de liberale waarden als vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en sociale rechtvaardigheid zijn wij als VVD fractie deze gemeente aan het besturen. 
Voor ons betekent dat bijvoorbeeld, dat we gaan feesten op het Weitje, dat de uitvoering ligt bij de organisatie: zij kennen de spelregels als geen ander en willen niets liever dan dat het goed gaat! Dat is dan ook de start van de evaluatie de volgende dag: wat ging goed!
Dat betekent ook dat we verdraagzaam mogen/moeten zijn naar de ander. Het hele jaar schitterend wonen met af en toe geluidsoverlast. Dat kun je zo voelen als je van een bepaald genre niet houdt. 
 
Verantwoordelijkheid nemen, plannen maken om huizen te bouwen voor jonge mensen, niet alleen sociale huur, maar ook koop. Ook voor ouderen die een groot huis achterlaten moet een plek blijven in Ermelo. 
Verantwoordelijk zijn voor de mensen die heet zelf niet niet redden. Hoe kunnen we helpen? Hoe vinden de mensen de weg naar die hulp? 
Als lid van de Raad, maar ook als inwoner in Ermelo zie ik, dat hier mooie stappen worden gemaakt. Ouderenzorg, de jeugdzorg, overal wordt hard gewerkt om het beste voor een ieder te doen. 
Gelijkwaardigheid, mogen zijn wie je bent, in vrijheid, zonder de ander daarmee te kwetsen. Ook daar hebben we nog stappen te zetten. 
 
Voorzitter, 
Het leven is de laatste tijd voor veel mensen niet makkelijk geweest. Het COVID virus doet nog steeds veel met ons. Financiele onzekerheid, verlies en rouw, het raakt ons. We lezen het in allerlei rapporten en lijstjes. Het belangrijkste is dat we het ook voelen, met elkaar en voor elkaar. 
Hoe de toekomst eruit ziet weet ik niet. Ik ben altijd wel positief als ik zie hoe mensen, gezien door andere mensen, hun leven weer op kunnen pakken, weer verder kunnen. En daar hebben we elkaar voor nodig. 
 
voor ons is het de uitdaging elke keer weer ons af te vragen ‘waar staan we voor als samenleving’? en hoe kunnen we behouden wat dierbaar is, anticiperend op ontwikkelingen die op ons af komen, die ook Ermelo zullen veranderen. 
 
Een daadkrachtig gemeentebestuur, leiderschap tonen, De VVD doet mee!
 
Op 14 juli 2021 te Ermelo uitgesproken door Herma van der Weide-van ’t Hoff namens de VVD fractie samen met Monique van den Broek, Piet Woltman en Gert Jan Brouwer.  
 

Gerelateerde artikelen:

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Postadres:
Raadhuisplein 9, 3851NT Ermelo
E-mailadres: info@vvdermelo.nl