Twee uur gym wordt verplicht in primair onderwijs

0 44

Scholen in het primair onderwijs worden verplicht om minimaal twee uur gym per week te verzorgen. Dat is het resultaat van een voorstel van Kamerleden Rudmer Heerema (VVD) en Michiel van Nispen (SP), wat door een meerderheid van de Tweede Kamer vorige maand is aangenomen. Heeft Ermelo voldoende gymaccommodatie om elke schoolklas in elke schoolweek die twee klokuren aan te bieden? Dat vraagt de VVD zich af en stelt daarom vragen aan het College van Burgemeester & Wethouders.

Gymzaal (CC0 - Pixabay -- Stefan_Schranz)

Gymzaal (CC0 – Pixabay — Stefan_Schranz)

Gemeenten hebben de wettelijke taak gymaccommodatie beschikbaar te stellen aan het onderwijs. Scholen stellen de leerkrachten aan die bevoegd zijn voor het geven van bewegingsonderwijs. Op dit moment huren een aantal scholen in Ermelo vakleerkrachten in van het Gemeentelijk Sportbedrijf Interactie.  Gemeenten en scholen kunnen rekenen op een overgangsperiode van drie jaar om te voldoen aan de minimaal verplichte twee klokuren gym per schoolweek. Tot nog toe waren scholen al verplicht om gymonderwijs te geven, maar het aantal uren wat daarvoor staat was niet wettelijk vastgelegd. Met het amendement van Heerema en Van Nispen is de verplichte twee uur gym als ‘deugdelijkheidseis’ in de wet opgenomen. Daarmee willen ze tot een “steviger fundament voor voldoende en goed bewegingsonderwijs voor alle kinderen” komen. Het aangenomen voorstel geldt voor het hele primair onderwijs (basisonderwijs en speciaal onderwijs).

Ermelo telt 12 basisscholen. Op dit moment biedt de gemeente elke schoolklas maximaal anderhalf klokuur per week aan. Het huidige gebruik varieert per school: van twee separate lesuren van 45 minuten tot één blokuur van anderhalf uur per schoolweek. Ook minder gebruik komt voor. Dat mag binnenkort niet meer. Er zal dus in de komende drie jaren wat moeten gebeuren om wel aan de nieuwe ‘deugdelijkheidseisen’ te voldoen, stelt de VVD-fractie. Die eisen betreft enerzijds voldoende gymaccommodaties en anderzijds voldoende vakleerkrachten of vakspecialisten. Dat laatste is een verantwoordelijkheid van de scholen, het eerste van de lokale overheid. Daarom stelt de VVD de volgende vragen aan het College van Burgemeester & Wethouders:

Betreft huidige situatie = schooljaar 2019-2020 – NUL-meting

1. In hoeveel lesgroepen hebben de 12 basisscholen hun leerlingen ingedeeld? Specificeer naar kleuters en groepen 3 t/m 8.
2. Hoeveel klokuren gymaccommodatie biedt de gemeente Ermelo op dit moment wekelijks aan de 12 basisscholen? Specificeer per gymaccommodatie en specificeer naar groepen kleuters en groepen 3 t/m 8.
3. Hoeveel capaciteit gymaccommodatie blijft op dit moment nog onbenut?

Betreft schooljaar 2022-2023

4. Hoeveel klokuren gymaccommodatie dient de gemeente Ermelo over drie jaar tenminste beschikbaar te stellen aan de basisscholen in Ermelo?
5. Kan de gemeente na vervanging van Sportcentrum Caluna en Wethouder  Balverszaal door het nieuwe Sportcentrum duurzaam voldoen aan de ‘deugdelijkheidseis’ van tenminste twee klokuren gymaccommodatie per groep per schoolweek? Onderbouw cijfermatig.

6. Welke maatregelen zijn nodig om het eventuele tekort aan te vullen, dan wel welke overcapaciteit is waar nog beschikbaar waarop basisscholen een aanvullend beroep kunnen doen? ​​​

Gerelateerde artikelen:

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Postadres:
Raadhuisplein 9, 3851NT Ermelo
E-mailadres: info@vvdermelo.nl