Wethouder Esther Verhagen over Horsterweg, Julianalaan, Prins Hendriklaan, de Westflank, Hamburgerweg, Maximalaan en Jacob Catslaan

0 613

Ermelo

Ermelo

Met een portefeuille verkeer en vervoer kun je het als wethouder helaas niet iedereen naar de zin maken. Mijn uitgangspunt is dat een prettige woonomgeving een collectief belang is van álle mensen in Ermelo.

Dit heeft dan ook tot gevolg gehad dat het verkeer nu anders en beter over meerdere wegen in Ermelo verdeeld gaat worden. Het besluit is nu door de gemeenteraad genomen en we zijn adequaat begonnen met de voorbereidingen van de uitvoering.


 

Horsterweg:

De Horsterweg in het centrum zal aanpassingen aan de weg krijgen waardoor de veiligheid en leefbaarheid toe gaat nemen. Dit plan wordt momenteel samen met de bewoners vormgegeven zodat de gemeenteraad hier voor de zomer 2014 een besluit over kan nemen.

Julianalaan:

Er zijn op dit moment voorbereidende gesprekken met de belangengroep Julianalaan over de inrichting van deze weg. Want deze weg (van het spoor tot de Nassaulaan) gaat opgewaardeerd worden van 30 km naar 50 km per uur met behoud van de zgn. afsluitingen voor zwaar verkeer. De inrichting zal sober doch doelmatig plaatsvinden met specifieke aandacht voor voetgangers en fietsers. De groene uitstraling van de weg blijft behouden en uiteraard zullen ook alle direct belanghebbende nog de ruimte krijgen om inhoudelijk op de plannen te reageren. De gemeenteraad zal over dit verbeterplan voor de zomer 2014 een besluit nemen.

Maximalaan:

De Maximalaan zal de verbinding worden tussen de Harderwijkerweg en de Julianalaan. De bloembak bij de plas van Beek gaat dus weg. De Maximalaan heeft drempels gekregen en er zal eerdaags een voetpad worden aangelegd. Nu is het nog een bouwweg maar bij de definitieve inrichting zal ook de veiligheid en leefbaarheid centraal staan. Tevens zal er monitoring plaats vinden van het verkeer en is er toegezegd dat we ingrijpen als de verkeersintensiteiten daar aanleiding voor geven. Maart 2014 starten de werkzaamheden en zullen de betonblokken bij de Prins Hendriklaan en de bloembak bij de Plas van Beek verwijderd worden.

Prins Hendriklaan:

De Prins Hendriklaan kan niet open gesteld worden. Er zijn door de voormalige CDA wethouder Ruimtelijke Ordening en CDA wethouder Verkeer en Vervoer, harde toezeggingen gedaan over de functie van de Prins Hendriklaan en de afwikkeling van het verkeer van wijk Noord bij de start van de bouw van de nieuwbouwwijk het Trefpunt . Naar aanleiding van dit besluit en harde toezegging aan de bewoners zijn de zienswijzen ( en start juridische procedures) van vele bezorgde inwoners ingetrokken. We kunnen dit besluit , dat zwart op wit staat, niet terugdraaien ook al hadden vele het graag anders gezien.

Politieke partijen die zeggen dat de Prins Hendriklaan weer open moet, houden de burgers dus voor de gek!

Als de ruimte aanwezig was om dit besluit van de voormalige CDA wethouders te ontkrachten hadden we dit allang gedaan.

De Oude Nijkerkerweg, Arendlaan en Volenbeekweg en de Oude Telgterweg (spoor tot Volenbeekweg):

De Oude Nijkerweg, Arendlaan en Volenbeekweg zullen 50 km blijven maar de weg zal veiliger ingericht worden zodat ook de fietsers en voetgangers beter gefaciliteerd worden. Bij de voorbereidingen zal ook gekeken worden naar de mogelijkheden voor geluid reducerend asfalt en rotondes. Op dit moment vinden er constructieve gesprekken met de wijkvereniging West plaats over de inrichtingskaders . Er zal, zodra de gemeenteraad het beschikbare budget heeft vrijgegeven (juni 2014), nog voldoende ruimte aanwezig zijn voor inspraak van de bewoners . Dit geldt ook voor de Oude Telgterweg. Het gedeelte over het spoor tot de Volenbeekweg zal van 30 km opgewaardeerd worden naar 50 km per uur. Ook hier zal de veiligheid en leefbaarheid een belangrijke rol spelen bij de inrichting van de weg. De aanpassingen van deze vier wegen in West heeft wel een grondige voorbereidingstijd nodig. Er zullen verkeersbesluiten genomen moeten worden, grond aangekocht bij GGZ om de gevaarlijke bocht bij de Oude Nijkerkerweg veiliger en leefbaarder te maken en we hebben te maken met o.a. grote gasleidingen die ons beperken in de ruimte.

Hamburgerweg:

De Hamburgerweg zal meer ontlast gaan worden en dat is ook nodig want de veiligheid voor fietsers staat onder druk. Er is geen ruimte voor verbreding van de weg dus we zullen het verkeer beter moeten verdelen om deze weg die te zwaar belast is te ontlasten. Op de Hamburgerweg komt een rotonde bij de Margrietschool en we zijn op dit moment bezig met de aankoop van particuliere gronden om ruimte te creëren voor een rotonde met vrijliggende fietspaden en goede oversteekplekken. Het moment van uitvoering hangt dus af van de verwerving van deze gronden.

Jacob Catslaan:

De Jacob Catslaan zal worden opgewaardeerd van 30 km per uur naar 50 km per uur. Dit om de rotonde het Weitje op de Harderwijkerweg / Putterweg te ontlasten. Het verkeer richting de N302 of wijk Oost kan nu eerder de afslag nemen waardoor de doorstroming bij de rotonde kan toenemen en grote investeringen om de rotonde te vergroten kunnen hierdoor worden voorkomen. Er zal een monitoring gaan plaats vinden bij het Weitje om de verkeersdruk te meten en dit zal het moment bepalen van uitvoering van de werkzaamheden op de Jacob Catslaan.

Harderwijkerweg: lanen open/dicht:

Ten aanzien van de Harderwijkerweg discussies omtrent de afsluiting van de lanen heb ik geen bestuurlijke bemoeienis, omdat ik als bewoner aan de Harderwijkerweg direct belanghebbende ben. Dit dossier is dus ook overgedragen een collega bestuurder.

Tenslotte:

Ik ben me volledig bewust van het feit dat met dit nieuwe verkeersbeleid, recente infrastructurele aanpassingen weer worden teruggedraaid. De Julianalaan en de Jacob Catslaan zijn beide wegen die door mijn voorganger zijn afgewaardeerd naar 30 km per uur en in 2009 zijn de wegen ook hierop ingericht. De wegen zullen daarom nu sober doch doelmatig worden aangepast aan de nieuwe verkeersfunctie waardoor we met zo min mogelijk gemeenschapsgeld de opwaardering naar 50 km per uur kunnen realiseren met aandacht voor leefbaarheid en veiligheid van fietsers en voetgangers.

~ Esther Verhagen

Gerelateerde artikelen:

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Postadres:
Raadhuisplein 9, 3851NT Ermelo
E-mailadres: info@vvdermelo.nl