De VVD Ermelo staat voor…

mijnvvd…een liberale samenleving waarin u en uw kinderen en iedereen in Nederland, in vrijheid kunnen leven en werken. Vrijheid en gelijkwaardigheid zijn liberale kernwaarden.

…burgers die hun eigen keuzes kunnen maken en hun eigen leven kunnen leiden en daarin ook verantwoordelijkheid nemen. Eigen verantwoordelijkheid is een liberale kernwaarde.

…burgers die vrij zijn om te doen en te denken wat ze willen binnen de grenzen die de wet stelt. Zonder angst voor wat dan ook. Maar….vrijheid en verantwoordelijkheid gaan in de liberale visie altijd hand in hand.

…hulp aan zwakken en mensen die (tijdelijk) hulp nodig hebben en die op eigen kracht die hulp niet kunnen regelen. Totdat ze zichzelf kunnen redden. Uitkeringen zijn in beginsel een tijdelijk vangnet. Altijd samen op weg naar de grootst mogelijke zelfstandigheid. Sociale rechtvaardigheid is een liberale kernwaarde.

…een overheid, lokaal, provinciaal en nationaal die zich niet zonder noodzaak met burgers bemoeit, maar die datgene doet wat nodig is en verder de burgers en bedrijven niet onnodig lastig valt.

…een overheid die veiligheid en zorg biedt, waar nodig. Dus een zichtbare en effectieve politie en een werkend sociaal vangnet dat in principe altijd leidt tot werk of opleiding en die sociale zorg voor onze ouderen faciliteert.

…een overheid die betrouwbaar, open en duidelijk is naar zijn burgers, bedrijven en organisaties. Een overheid die ook duidelijk maakt wanneer iets niet kan. Een overheid die doet wat ze zegt en zegt wat ze doet!

…een dynamische en flexibele gemeente die zijn bewoners en bedrijven stimuleert en waar nodig helpt.

…een gemeente waar het goed toeven is, met voldoende eigentijdse winkels, veel bedrijven en bedrijvigheid, een gezonde omgeving, veelzijdige sport- en beweegmogelijkheden, met fraai ingerichte openbare ruimtes, uitstekend onderwijs in aansprekende gebouwen.

…een gemeente met gemeenschapszin

…een gemeente met een sociaal hart

…een gemeente om trots op te zijn

…Ermelo blijft goed, wordt beter

Bericht sturen naar VVD Ermelo

Bericht verzonden (ga terug)

Naam: 236411

E-mailadres: ofcharles475@yandex.ru

Bericht: Hi all! My name is Moderator Read:

С https mega sb каждый день может стать запоминающимся! Откройте для себя контент, который зажжет искру в ваших глазах. Будь то вдохновение, увлекательные игры или захватывающие истории - mega darknet всегда рядом, чтобы сделать вашу жизнь более яркой.

мега дарк нет:https://xn--megsb-l11b.com

 

U en VVD Ermelo:

De VVD is een volkspartij. Ook in Ermelo komen wij graag in contact met andere liberalen. Om van gedachten te wisselen, maar ook om gezamenlijk te werken aan een sterker, vrijer en liberaler Ermelo. Uiting geven aan uw verbondenheid met de VVD kan op verschillende manieren. U kan sympathisant (kosteloos), vriend of lid worden.

Lid

Wordt u lid van de VVD dan kunt u onder meer invloed uitoefenen op de inhoud van de verkiezingsprogramma’s en benoeming van volksvertegenwoordigers, op alle niveau’s van de samenleving. En u kunt uzelf eventueel namens de VVD kandidaat stellen voor politieke functies.

Vriend

Vrienden worden bij alle activiteiten betrokken en steunen VVD Ermelo financieel zodat er activiteiten ontplooid kunnen worden die Ermelo liberaler maken.

Sympathisant

Sympathisanten delen de liberale mens- en maatschappijvisie van de VVD en worden geïnformeerd over alle activiteiten van VVD Ermelo en nemen hieraan desgewenst ook deel. De verschillende mogelijkheden om betrokken te raken bij de VVD staan hieronder in een schema op een rijtje:

drietrapsraket

Wilt u lid worden van de VVD, dan kunt u dat zelf regelen op de website van de landelijke VVD. U vindt daar ook meer informatie over de kosten en dergelijke. Het landelijk secretariaat zorgt er na uw aanmelding voor dat wij op de hoogte worden gebracht van uw aanmelding. Aanmelden als vriend of sympathisant kan eenvoudig via het formulier hieronder:

Aanmeldformulier:

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op

Postadres:
Raadhuisplein 9, 3851NT Ermelo
E-mailadres: info@vvdermelo.nl