• VVD - Sterker voor Ermelo

  Ermelo blijft goed, wordt beter. Kies VVD

  Ermelo blijft goed, wordt beter. Kies VVD. Hoe beter we vertegenwoordigd zijn in de Ermelose gemeenteraad, hoe beter het ons zal lukken om een mooie, groene, veilige en financieel gezonde gemeente te realiseren. Op onze website leest u meer over onze plannen, kunt u kennismaken met onze wethouder en kandidaten en leest u natuurlijk ook…

 • Een nieuw, modern sportcentrum

  “De VVD heeft gerealiseerd dat er de afgelopen jaren veel geld is geïnvesteerd in buitensport. Ik noem alleen al de kunst- en natuur grasvelden, de bijdragen aan nieuwe accommodaties zoals kleedkamers, veldverlichting etc. En nu zijn de binnensportverenigingen aan de beurt! Een modern sportcentrum met drie grote zalen waar alle deze verenigingen een plek krijgen….

 • Groevenbeek Noord - Afb: Van Wijnen

  Investeren in de toekomst van de jeugd

  “De jeugd moet in Ermelo kunnen blijven wonen. De VVD wil meer betaalbare huurwoningen en starterswoningen voor jongeren.”   In ons verkiezingsprogramma zeggen wij onder meer het volgende over jeugd en wonen: We willen de komende 4 jaren alle regels die een snelle woningbouw vertragen terzijde stellen. Een (tijdelijk) gedoogbeleid op het langduriger bewonen van…

 • Stationsstraat van Ermelo

  VVD Ermelo vóór vitaal dorpscentrum

  Een mooi en vitaal dorpscentrum verbindt ons dorpelingen en trekt toeristen aan. Voor ons reden om voortdurend aan verbetering van ons Centrum te werken. Een aantrekkelijk dorpscentrum combineert prettig wonen met een vitaal winkelbestand en horeca. Wij zijn ook voorstander van uitbreiding van de weekmarkt. Vooral evenementen dragen zorg voor de toestroom van dagjesmensen uit de regio en…

 • Geen OZB-verhoging

  Financiën 2022 – 2026

  “We streven ernaar dat de OZB voor alle categorieën met NIET meer verhogen dan de inflatiecorrectie en de compensatie voor de correctie van de rijksuitkering. (=nu 1%) .”

 • Verkiezingsprogramma VVD Ermelo 2022-2026

  Verkiezingsprogramma VVD Ermelo 2022-2026 De VVD Ermelo heeft het Verkiezingsprogramma voor de nieuwe raadsperiode 2022-2026 bekend gesteld. Fractievoorzitter en lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen Herma is ermee in haar nopjes. “We hebben samen met de leden eerst kort en bondig opgeschreven wat er in de huidige raadsperiode is bereikt. Daar is recent het bestemmingsplan Strand…

  Read more
 • Stationsstraat van Ermelo
  VVD Ermelo steunt horeca en winkeliers!

  De VVD Ermelo steunt de landelijke campagne tegen de lockdown. Winkeliers en horeca moeten weer open. Het water staat aan de lippen van vele bedrijven die getroffen zijn waaronder ook de sport en cultuursector. De VVD begrijpt de woede en frustratie. Het is niet uit te leggen dat in onze buurlanden veel meer mag. Iedereen…

  Read more
 • Zo zien wij dat

  Doelmatige en transparante besluitvorming met voldoende inspraak Nog drie maanden en de raadsperiode 2018-2022 is voltooid verleden tijd. Goed om terug te blikken en te evalueren. Fractievoorzitter Herma trapt af. Bij de start van deze raadsperiode in 2018 wilde de VVD Ermelo de burger meer betrekken bij de besluitvorming en de doelmatigheid van vergaderingen verhogen. Dit is…

  Read more
 • VVD Ermelo vóór vitaal dorpscentrum

  Een mooi en vitaal dorpscentrum verbindt ons dorpelingen en trekt toeristen aan. Voor ons reden om voortdurend aan verbetering van ons Centrum te werken. Een aantrekkelijk dorpscentrum combineert prettig wonen met een vitaal winkelbestand en horeca. Wij zijn ook voorstander van uitbreiding van de weekmarkt. Vooral evenementen dragen zorg voor de toestroom van dagjesmensen uit de regio en…

  Read more

Postadres:
Raadhuisplein 9, 3851NT Ermelo
E-mailadres: info@vvdermelo.nl