• VVD - Sterker voor Ermelo

  VVD: Sterker voor Ermelo

  Meer VVD maakt Ermelo sterker. Hoe beter we vertegenwoordigd zijn in de Ermelose gemeenteraad, hoe beter het ons zal lukken om een mooie, groene, veilige en financieel gezonde gemeente te realiseren. Op onze website leest u meer over onze plannen, kunt u kennismaken met onze wethouder en kandidaten en leest u natuurlijk ook over wat…

 • Nieuwe hoogwaardige sporthal

  Een nieuwe, moderne sporthal

  “De VVD heeft gerealiseerd dat er de afgelopen jaren veel geld is geïnvesteerd in buitensport. Ik noem alleen al de kunst- en natuur grasvelden, de bijdragen aan nieuwe accommodaties zoals kleedkamers, veldverlichting etc. En nu zijn de binnensportverenigingen aan de beurt! Een moderne sporthal met drie grote zalen waar alle deze verenigingen een plek krijgen….

 • Goede voorzieningen voor senioren

  Goede voorzieningen voor senioren

  “Goud voor oud! Wat heb je nodig om in je eigen wijk 100 te worden? Volgens mij zijn dat andere meer geschikte woningen, zijn dat voorzieningen voor ouderen die zorg nodig hebben en goede zorg aan huis, maar ook een wijkcentrum en niet te vergeten ontspanningsmogelijkheden.”

 • Groevenbeek Noord - Afb: Van Wijnen

  Investeren in de toekomst van de jeugd

  “De jeugd moet in Ermelo kunnen blijven wonen en er moet ook gewoon wat te doen zijn. De VVD wil meer betaalbare huurwoningen en starterswoningen voor jongeren. Strand Horst moet een outdoor center met een regionale uitstraling worden waar ook jongeren goed terecht kunnen.”   In ons verkiezingsprogramma zeggen wij onder meer het volgende over…

 • Stationsstraat van Ermelo

  Het centrum aantrekkelijker

  Dankzij de VVD gaat het centrum opgeknapt worden. Het wordt een gezellig centrum met aantrekkelijke voorzieningen. Ook de bereikbaarheid en het gratis parkeren zijn bij de VVD in goede handen.

 • Geen OZB-verhoging

  Gemeentelijke belastingen niet omhoog

  “Lokale belastingen mogen niet worden gebruikt voor extra inkomsten. De lastendruk in Ermelo behoort dankzij de VVD tot de laagste in Nederland. De VVD zal bijvoorbeeld de OZB dan ook niet verhogen.”

 • Gert Jan Brouwer
  Bouwen, bouwen en bouwen!

  Het college van burgemeester en wethouders heeft samen met inwoners en woonpartners de Woonvisie 2030 gemaakt. Dit is de beleidsvisie waarmee de gemeente Ermelo de komende jaren gericht verder gaat werken aan een goede woningvoorraad voor iedereen. Op 6 januari boog de raadscommissie zich over het voorgestelde concept. Fractievertegenwoordiger Gert Jan Brouwer vertegenwoordigde daarin het…

  Read more
 • Peter de Groot op VVD kandidatenlijst voor Tweede Kamer

  Op de digitale Nieuwjaarsborrel van het VVD Netwerk Noordwest-Veluwe ontvangt Harderwijker Peter de Groot van alle kanten felicitaties. Een dag eerder had het landelijk partijbestuur zijn 24ste plek op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer verkiezingen in maart bekend gemaakt. Een lijst die door minister-president Mark Rutte wordt geleid. Met een 24ste plek is de…

  Read more
 • VVD Ermelo wil geen parkeergarage

  Een aantal jaren geleden zijn er plannen gemaakt om Markt 2.0 te ontwikkelen. De uitgewerkte ideeën staan in het Ontwerp Beeldkwaliteitplan Markt van 2015. Met twee vastgoedondernemingen is het vorige College overeengekomen om op het parkeerterrein voor supermarkt Plus winkelruimte te bouwen en het Aldi-blok met winkels, commerciële ruimten en appartementen. Hiervoor moet het parkeerterrein…

  Read more
 • VVD Noordwest-Veluwe in Najaarsvergadering

  Het samengaan van de gemeenten Harderwijk en Ermelo is voor de VVD volstrekt niet aan de orde. Die gezamenlijke uitspraak deden de beide VVD fractievoorzitters van de twee gemeenten gisteravond in de Najaarsvergadering van het VVD Netwerk Noordwest-Veluwe. De vraag kwam op naar aanleiding van een publicatie in De Stentor. Van Ermelose kant reageerde Herma…

  Read more
 • Leden discussiëren over Verkiezingsprogramma

  VVD leden van het Netwerk Noordwest-Veluwe zijn op dinsdagavond 17 november digitaal in vergadering bijeen. Het concept Verkiezingsprogramma voor de TweedeKamerverkiezingen in maart volgend jaar staat ter discussie. Nadat de Landelijke Programmacommissie het concept heeft geschreven, zijn nu de individuele leden aan zet. Via amendementen en moties kunnen zij invloed uitoefenen op het Verkiezingsprogramma. Leden…

  Read more
 • Eén stap achteruit, 2 stappen vooruit!

  Die boodschap zendt de VVD fractie bij monde van raadslid Monique van den Broek woensdagavond 11 november de gemeenteraad in. In het debat gaf elke fractie een politiek oordeel over de bestuurlijke commotie, die tot het vertrek van de burgemeester heeft geleid. Hier de inbreng van het VVD statement in de 1e termijn van het…

  Read more
 • Burgemeester biedt ontslag aan

  Burgemeester Andre Baars biedt vandaag zijn ontslag aan bij de Koning Tijdens de turbulente raadsvergadering gisteravond heeft burgemeester Andre Baars aangekondigd vandaag zijn ontslag aan te vragen bij de Koning. Daarmee voorkomt hij een motie van wantrouwen die op 11 november tegen hem zou worden ingediend. Anderzijds ook een martelgang van twee weken, waarin hij…

  Read more
 • Gert Jan Brouwer
  Andere accenten in energietransitie

  De gemeenteraad in Ermelo stemde gisteravond in met de motie van de VVD, die samen met het CDA en BurgerBelangenErmelo werd ingediend omtrent de energietransitie. Zo mag het aardgasvrij maken van bestaande woningen nooit een doel op zichzelf worden, hoog uit een middel, en dient het isoleren van woningen veel meer nadruk te krijgen, stelt…

  Read more
 • Wisseltentoonstellingen in Dialoog

  Piet Woltman (links) schrijft vandaag namens de VVD Ermelo aan Burgemeester & Wethouders: Geacht College,   De gemeente Ermelo heeft een omvangrijk collectief aan kunstenaars dat zich georganiseerd heeft in de Stichting STEK. Tot nu toe beschikken zij niet over een geschikte expositieruimte. Op woensdag 16 september 2020 heeft de Raad een eerste presentatie gekregen…

  Read more
 • Gert Jan Brouwer en Thierry Aartsen

  Gert Jan Brouwer, VVD fractievertegenwoordiger in Ermelo en bestuurslid van de evenementen branchevereniging VVEM (Vereniging Van Evenementen Makers) heeft samen met Thierry Aartsen, tweede kamer lid voor de VVD een werkbezoek gebracht aan het bedrijf MTD in Tilburg. Dit bedrijf verzorgd wereldwijd watervoorzieningen voor een diversiteit aan evenementen zoals onder meer de Olympische spelen en…

  Read more
 • Vlog Herma van de Weide

  Na het zomerreces is VVD fractie in de gemeenteraad van Ermelo weer volop actief. Fractievoorzitter Herma praat jou heet van de naald bij over de actuele politieke onderwerpen.

  Read more
 • VVD fractie haalt uit in Ermelo’s weekblad.

  “Voor het zomerreces willen wij alle burgers in Ermelo rechtstreeks informeren over onze liberale standpunten inzake kwesties die spelen,” poneert fractievoorzitter Herma van der Weide-van ‘t Hof.  

  Read more

Postadres:
Raadhuisplein 9, 3851NT Ermelo
E-mailadres: info@vvdermelo.nl