• VVD - Sterker voor Ermelo

  VVD: Sterker voor Ermelo

  Meer VVD maakt Ermelo sterker. Hoe beter we vertegenwoordigd zijn in de Ermelose gemeenteraad, hoe beter het ons zal lukken om een mooie, groene, veilige en financieel gezonde gemeente te realiseren. Op onze website leest u meer over onze plannen, kunt u kennismaken met onze wethouder en kandidaten en leest u natuurlijk ook over wat…

 • Nieuwe hoogwaardige sporthal

  Een nieuwe, moderne sporthal

  “De VVD heeft gerealiseerd dat er de afgelopen jaren veel geld is geïnvesteerd in buitensport. Ik noem alleen al de kunst- en natuur grasvelden, de bijdragen aan nieuwe accommodaties zoals kleedkamers, veldverlichting etc. En nu zijn de binnensportverenigingen aan de beurt! Een moderne sporthal met drie grote zalen waar alle deze verenigingen een plek krijgen….

 • Goede voorzieningen voor senioren

  Goede voorzieningen voor senioren

  “Goud voor oud! Wat heb je nodig om in je eigen wijk 100 te worden? Volgens mij zijn dat andere meer geschikte woningen, zijn dat voorzieningen voor ouderen die zorg nodig hebben en goede zorg aan huis, maar ook een wijkcentrum en niet te vergeten ontspanningsmogelijkheden.”

 • Groevenbeek Noord - Afb: Van Wijnen

  Investeren in de toekomst van de jeugd

  “De jeugd moet in Ermelo kunnen blijven wonen en er moet ook gewoon wat te doen zijn. De VVD wil meer betaalbare huurwoningen en starterswoningen voor jongeren. Strand Horst moet een outdoor center met een regionale uitstraling worden waar ook jongeren goed terecht kunnen.”   In ons verkiezingsprogramma zeggen wij onder meer het volgende over…

 • Stationsstraat van Ermelo

  Het centrum aantrekkelijker

  Dankzij de VVD gaat het centrum opgeknapt worden. Het wordt een gezellig centrum met aantrekkelijke voorzieningen. Ook de bereikbaarheid en het gratis parkeren zijn bij de VVD in goede handen.

 • Geen OZB-verhoging

  Gemeentelijke belastingen niet omhoog

  “Lokale belastingen mogen niet worden gebruikt voor extra inkomsten. De lastendruk in Ermelo behoort dankzij de VVD tot de laagste in Nederland. De VVD zal bijvoorbeeld de OZB dan ook niet verhogen.”

 • Uitnodiging nieuwjaarsborrel VVD Ermelo

  Op zondag 8 januari 2017 vindt, geheel volgens traditie, de Nieuwjaarsborrel van VVD Ermelo plaats. Vanaf 15.00 uur tot +/- 17.00 uur zijn jullie van harte welkom in het huis van Frank en Désirée Meijsen op de Prins Clauslaan 7 te Ermelo.

  Read more
 • VVD Netwerk Noordwest-Veluwe van start

  De bestuurlijke samenwerking tussen de VVD Ermelo met VVD Harderwijk, VVD Nunspeet en VVD Putten is door de gezamenlijke leden bekrachtigd met de oprichting van het VVD Netwerk Noordwest-Veluwe. Met veel enthousiasme is de nieuwe organisatie van vier lokale VVD TEAMS begroet.

  Read more
 • De wisselspagaatsprong van Rutte

  Als dagvoorzitter op het VVD congres introduceerde Hans van Zetten lijstaanvoerder Mark Rutte. de turncommentator de premier uit tot de politicus met de grootste interne en externe amplitude. Met een brede lach op het gezicht besteeg Mark Rutte het podium om vervolgens Hans van Zetten uit te roepen tot de allerbeste sportcommentator.

  Read more
 • Toekomst Sociale Werkvoorziening Noord-Veluwe

  Artikel voor Gemeentepagina Ermelo’s Weekblad 23 november 2016. Op dit moment zijn er onderhandelingen gaande tussen de twee Sociale Werkvoorziening-bedrijven, Inclusief Groep en PROSON, en de gemeenten op de Noord-Veluwe over de voorgenomen samenvoeging tot één SW-bedrijf. Inclusief Groep is van de gemeente en PROSON is van Barthimeus.

  Read more
 • Programmabegroting 2017 – 2020

  Bij de behandeling van de Programmabegroting 2017 – 2020 in de Raadsvergadering van 10 november 2016 heeft fractievoorzitter Désirée Meijsen twee voor VVD Ermelo belangrijke onderwerpen specifiek benoemd, namelijk de hondenbelasting en de OZB voor niet-woningen (bedrijven) in Ermelo.

  Read more
 • Preek van de Leek door Hans van Zetten

  Het bestuur van de PKN te Ermelo heeft Hans van Zetten na terugkeer van de Olympische Spelen in RIO gevraagd komende zondagmiddag de Preek-van-de-Leek te houden in de Immanuelkerk aan de Kerklaan hier in het centrum van Ermelo.

  Read more
 • Hans de Haan uit Ermelo gepromoveerd

  Hans de Haan uit Ermelo gepromoveerd Ermelo, 6 november – Hans de Haan, voormalig VVD-raadslid te Ermelo en huidig VVD-fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Gelderland, is vrijdag in Amsterdam gepromoveerd op het proefschrift: Landhuizen en villa’s in Nederland tussen 1840 en 1916. De openbare verdediging van zijn proefschrift heeft plaatsgevonden in de Oude Lutherse…

  Read more
 • 3 amendementen op het verkiezingsprogramma

  Ermelo, 17 oktober – Een achttal leden en twee sympathisanten namen met elkaar de moeite om het Verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017 kritisch te beschouwen.
  De levendige discussie leverde 3 amendementen op.

  Read more
 • Kipp ontmoet de Haan

  Zwolle, 15 oktober – Op de 2e ALV van de VVD Regio Oost treffen leden uit de provincies Gelderland en Overijssel elkaar in het atrium van het Deltion College in Zwolle. Ermelo is aanwezig met de dorpelingen Hans de Haan (voorzitter VVD fractie in de Staten van Gelderland), Reinder Jan Koelewijn (secretaris/penningmeester Team Ermelo) en…

  Read more
 • Motie geluksbudget

  In de raadsvergadering op 13 oktober 2016 zal VVD Ermelo een motie indienen voor het invoeren van het zogeheten “Geluksbudget”, een eenmalige persoonlijke financiële injectie waarmee sociaal geïsoleerde mensen geholpen worden om weer sociaal actief te worden en te blijven

  Read more