• VVD - Sterker voor Ermelo

  VVD: Sterker voor Ermelo

  Meer VVD maakt Ermelo sterker. Hoe beter we vertegenwoordigd zijn in de Ermelose gemeenteraad, hoe beter het ons zal lukken om een mooie, groene, veilige en financieel gezonde gemeente te realiseren. Op onze website leest u meer over onze plannen, kunt u kennismaken met onze wethouder en kandidaten en leest u natuurlijk ook over wat…

 • Nieuwe hoogwaardige sporthal

  Een nieuwe, moderne sporthal

  “De VVD heeft gerealiseerd dat er de afgelopen jaren veel geld is geïnvesteerd in buitensport. Ik noem alleen al de kunst- en natuur grasvelden, de bijdragen aan nieuwe accommodaties zoals kleedkamers, veldverlichting etc. En nu zijn de binnensportverenigingen aan de beurt! Een moderne sporthal met drie grote zalen waar alle deze verenigingen een plek krijgen….

 • Goede voorzieningen voor senioren

  Goede voorzieningen voor senioren

  “Goud voor oud! Wat heb je nodig om in je eigen wijk 100 te worden? Volgens mij zijn dat andere meer geschikte woningen, zijn dat voorzieningen voor ouderen die zorg nodig hebben en goede zorg aan huis, maar ook een wijkcentrum en niet te vergeten ontspanningsmogelijkheden.”

 • Groevenbeek Noord - Afb: Van Wijnen

  Investeren in de toekomst van de jeugd

  “De jeugd moet in Ermelo kunnen blijven wonen en er moet ook gewoon wat te doen zijn. De VVD wil meer betaalbare huurwoningen en starterswoningen voor jongeren. Strand Horst moet een outdoor center met een regionale uitstraling worden waar ook jongeren goed terecht kunnen.”   In ons verkiezingsprogramma zeggen wij onder meer het volgende over…

 • Stationsstraat van Ermelo

  Het centrum aantrekkelijker

  Dankzij de VVD gaat het centrum opgeknapt worden. Het wordt een gezellig centrum met aantrekkelijke voorzieningen. Ook de bereikbaarheid en het gratis parkeren zijn bij de VVD in goede handen.

 • Geen OZB-verhoging

  Gemeentelijke belastingen niet omhoog

  “Lokale belastingen mogen niet worden gebruikt voor extra inkomsten. De lastendruk in Ermelo behoort dankzij de VVD tot de laagste in Nederland. De VVD zal bijvoorbeeld de OZB dan ook niet verhogen.”

 • Bestuur VVD Netwerk Noordwest-Veluwe versterkt

  Harderwijk – Op de najaarsvergadering van het VVD Netwerk Noordwest-Veluwe heeft het bestuur zich versterkt. Bert Klompenhouwer uit Putten en Alfred Landmeter uit Nunspeet zijn toegetreden tot het netwerkbestuur. Daarmee is het bestuur van het VVD Netwerk, dat alle leden in de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Putten verenigt qua sterkte op zeven leden gebracht. “Met…

  Read more
 • Monique van den Broek benoemd tot VVD raadslid in Ermelo

  Monique van den Broek is voor de VVD toegetreden tot de gemeenteraad van Ermelo. De voorzitter van de raad, burgemeester Andre Baars, leest de formulering van de belofte voor, waarna Monique van den Broek uitsprkeekt: “dat beloof ik”. Daarmee is de VVD fractie onafgebroken op sterkte gebleven van twee raadszetels. Monique van den Broek, 3e…

  Read more
 • Herma van der Weide en Dimitri Poos
  Dimitri Poos treedt terug als raadslid

  Dimitri Poos treedt terug als VVD raadslid in Ermelo. De heer Poos stelt persoonlijk moeite te hebben met de wijze waarop interne besluitvormingsprocessen binnen zijn raadsfractie verlopen. Anderzijds wil hij geen sta in de weg zijn in de voortgang van het vele politieke werk in de gemeente. Hij acht het dan beter om terug te…

  Read more
 • OZB (CC0 - Pixabay - Bru-nO)
  Dankzij VVD-fractie OZB-verhoging gehalveerd

  De VVD-fractie heeft mogelijkheden gezien om de door het college voorgestelde belastingverhoging te halveren. De liberalen hebben hun plan kunnen verdedigen, waarbij de gemeentelijke uitgaven in 2019 verlaagd worden. In september is de liberale fractie erg geschrokken van de gepresenteerde begrotingscijfers en de door het college voorgestelde verhoging van de OZB. “22% belastingverhoging is voor…

  Read more
 • VVD-fractie overvallen door begrotingscijfers

  De VVD-fractie is erg geschrokken van de gepresenteerde begrotingscijfers en de door het college voorgestelde verhoging van de OZB. De hoge begroting wordt veroorzaakt door een enorm ambitieniveau van het college, het hoge voorzieningenniveau in Ermelo en de maatregelen die het college komende jaren wil en moet uitvoeren. Het komt erop neer dat de gemeente…

  Read more
 • Snelheid niet ten koste van zorgvuldigheid

  “Met het voorstel over Calluna en de maatwerkwoningen aan De Zandkamp zien we dat het nieuwe college besluitvaardig is, ook bij ingewikkelde onderwerpen. Dat is te prijzen, maar pas ook op!”, aldus raadslid Dimitri Poos. “Laat de snelheid niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid en de communicatie en betrokkenheid van burgers en belanghebbenden.” Calluna…

  Read more
 • Kadernota 2019

  Op woensdag 30 mei is de Kadernota 2019 vastgesteld in de gemeenteraad. Hieronder volgt de (bijna) integrale bijdrage die de VVD fractie heeft ingebracht tijdens de raadsvergadering. De Kadernota 2019 is een beleidsarme nota. Dat komt omdat de nieuwe raad net van start is en we toewerken naar een maatschappelijk raadsprogramma. In feite is het…

  Read more
 • VVD verontrust over verontreiniging Zanderij (2)

  Afgelopen week heeft het college de vragen van de VVD fractie over de verontreiniging bij de Zanderij beantwoord. Ook heeft de gemeente aangegeven dat er een vervolgonderzoek plaats vindt naar de verontreiniging. In een interview met ‘Ermelovannu’ wordt door de gemeente een nadere toelichting gegeven op de onderzoeken die eerder hebben plaatsgevonden. Daarin wordt gesteld dat…

  Read more
 • VVD verontrust over verontreiniging Zanderij

  De gemeenteraad van Ermelo is gisteren geïnformeerd over de geconstateerde verontreiniging bij de voormalige vuilstortplaats De Zanderij. Aanleiding is het verkennend (bodem)onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren met het oog op de bouw van het nieuwe zwembad op die plek. De eerste resultaten van het onderzoek geven aan dat op een gedeelte van het…

  Read more
 • Hans de Haan wethouder te Ermelo

  Dr. Hans de Haan is namens de VVD voorgedragen aan de gemeenteraad om donderdag te worden beëdigd tot wethouder in het gemeentebestuur van Ermelo. Hans de Haan heeft 12 jaar lang, van 2002 tot 2014, deel uitgemaakt van de gemeenteraad in Ermelo, waarvan de laatste 2 raadsperioden als VVD fractievoorzitter. In 2014 is de liberaal…

  Read more
 • Dichterbij, het coalitieakkoord gemeente Ermelo 2018-2022

  Een coalitieakkoord dat past in de tijd waarin wij leven. Een tijd waarin inwoners, raad, college en medewerkers van de gemeente op gelijke voet met elkaar praten en naar elkaar luisteren. Een tijd die vraagt om een nieuwe bestuurscultuur. En een tijd die vraagt om een nieuwe rol voor de gemeenteraad.

  Read more
 • VVD Ermelo: meer aandacht voor Kunst en Cultuur

  Persbericht VVD Ermelo vindt dat kunst, erfgoed en cultuur van grote waarde zijn voor de samenleving. Cultuur stimuleert de creativiteit en creativiteit leidt tot innovatie. Cultuur in Ermelo is van en voor iedereen. De partij wil daarom dat de gemeente deel gaat nemen aan een landelijk initiatief: de Cultuurparticipatieprijs.

  Read more

Postadres:
Raadhuisplein 9, 3851NT Ermelo
E-mailadres: info@vvdermelo.nl