• VVD - Sterker voor Ermelo

  VVD: Sterker voor Ermelo

  Meer VVD maakt Ermelo sterker. Hoe beter we vertegenwoordigd zijn in de Ermelose gemeenteraad, hoe beter het ons zal lukken om een mooie, groene, veilige en financieel gezonde gemeente te realiseren. Op onze website leest u meer over onze plannen, kunt u kennismaken met onze wethouder en kandidaten en leest u natuurlijk ook over wat…

 • Nieuwe hoogwaardige sporthal

  Een nieuwe, moderne sporthal

  “De VVD heeft gerealiseerd dat er de afgelopen jaren veel geld is geïnvesteerd in buitensport. Ik noem alleen al de kunst- en natuur grasvelden, de bijdragen aan nieuwe accommodaties zoals kleedkamers, veldverlichting etc. En nu zijn de binnensportverenigingen aan de beurt! Een moderne sporthal met drie grote zalen waar alle deze verenigingen een plek krijgen….

 • Goede voorzieningen voor senioren

  Goede voorzieningen voor senioren

  “Goud voor oud! Wat heb je nodig om in je eigen wijk 100 te worden? Volgens mij zijn dat andere meer geschikte woningen, zijn dat voorzieningen voor ouderen die zorg nodig hebben en goede zorg aan huis, maar ook een wijkcentrum en niet te vergeten ontspanningsmogelijkheden.”

 • Groevenbeek Noord - Afb: Van Wijnen

  Investeren in de toekomst van de jeugd

  “De jeugd moet in Ermelo kunnen blijven wonen en er moet ook gewoon wat te doen zijn. De VVD wil meer betaalbare huurwoningen en starterswoningen voor jongeren. Strand Horst moet een outdoor center met een regionale uitstraling worden waar ook jongeren goed terecht kunnen.”   In ons verkiezingsprogramma zeggen wij onder meer het volgende over…

 • Stationsstraat van Ermelo

  Het centrum aantrekkelijker

  Dankzij de VVD gaat het centrum opgeknapt worden. Het wordt een gezellig centrum met aantrekkelijke voorzieningen. Ook de bereikbaarheid en het gratis parkeren zijn bij de VVD in goede handen.

 • Geen OZB-verhoging

  Gemeentelijke belastingen niet omhoog

  “Lokale belastingen mogen niet worden gebruikt voor extra inkomsten. De lastendruk in Ermelo behoort dankzij de VVD tot de laagste in Nederland. De VVD zal bijvoorbeeld de OZB dan ook niet verhogen.”

 • Oud-VVD-Raadslid Anton Poulie Wilkens overleden

  Bedroefd en geschokt zijn wij door het overlijden van de heer Anton Poulie Wilkens op 6 februari jl. De heer Poulie Wilkens heeft zich van 1993 t/m 2008 ingezet voor het publieke belang. Vele jaren was hij Raadslid en Fractievoorzitter voor VVD Ermelo.

  Read more
 • Gemeenteraadslid iets voor jou?

  Gemeenteraadslid iets voor jou? Maart 2018 worden weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De VVD is daarom op zoek naar liberale vrouwen en mannen, die tijd en energie willen steken in het vertegenwoordigen van de inwoners van gemeente Ermelo voor de gemeenteraadsperiode 2018-2022. Voelt u zich aangesproken en bent u gemotiveerd de belangen van de inwoners in jouw…

  Read more
 • VVD Ermelo tegen belastingverhoging

  VVD Ermelo heeft grote moeite met het voorstel van het college van B & W om vanaf 2018 jaarlijks cumulatief de algemene belastingen met 2,15% te verhogen. De inwoners hoeven niet financieel op te draaien voor de ambities van het college.

  Read more
 • Verkiezingsdebat Ermelo

  Tweede Kamerlid, Malik Azmani, vertegenwoordigt de VVD in het verkiezingsdebat dat woensdagavond 22 februari in Ermelo plaatsvindt.

  Read more
 • Verbinding Fase 3

  Tijdens de Raadsvergadering van 26-01-17 heeft Raadslid Monique van den Broek ingesproken bij het onderwerp Verbinding Fase 3. De fractie van de VVD Ermelo heeft zich kritisch uitgesproken over de planschade en hun zorgen geuit met betrekking tot de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid. Lees hieronder de tekst van de eerste termijn van Monique van den…

  Read more
 • Fractievoorzitter op training

  De VVD Masterclass regio Oost is alweer bijna ten einde. Met veel plezier kijkt fractievoorzitter Désirée Meijsen terug op de inmiddels zeven gevolgde leuke, professionele trainingen. Nog drie trainingen staan op het programma , waaronder één met als thema ‘onderhandelen’.

  Read more
 • Geslaagde nieuwjaarsborrel VVD Ermelo

  Zondag 8 januari 2017 stond in het teken van de liberale Nieuwjaarsborrel.
  Voor deze gezellige gelegenheid hadden fractievoorzitter Désirée Meijsen en haar man Frank de deuren van hun woning geopend voor alle liberaaldenken en –voelenden.

  Read more
 • Uitnodiging nieuwjaarsborrel VVD Ermelo

  Op zondag 8 januari 2017 vindt, geheel volgens traditie, de Nieuwjaarsborrel van VVD Ermelo plaats. Vanaf 15.00 uur tot +/- 17.00 uur zijn jullie van harte welkom in het huis van Frank en Désirée Meijsen op de Prins Clauslaan 7 te Ermelo.

  Read more
 • VVD Netwerk Noordwest-Veluwe van start

  De bestuurlijke samenwerking tussen de VVD Ermelo met VVD Harderwijk, VVD Nunspeet en VVD Putten is door de gezamenlijke leden bekrachtigd met de oprichting van het VVD Netwerk Noordwest-Veluwe. Met veel enthousiasme is de nieuwe organisatie van vier lokale VVD TEAMS begroet.

  Read more
 • De wisselspagaatsprong van Rutte

  Als dagvoorzitter op het VVD congres introduceerde Hans van Zetten lijstaanvoerder Mark Rutte. de turncommentator de premier uit tot de politicus met de grootste interne en externe amplitude. Met een brede lach op het gezicht besteeg Mark Rutte het podium om vervolgens Hans van Zetten uit te roepen tot de allerbeste sportcommentator.

  Read more