• VVD - Sterker voor Ermelo

  VVD: Sterker voor Ermelo

  Meer VVD maakt Ermelo sterker. Hoe beter we vertegenwoordigd zijn in de Ermelose gemeenteraad, hoe beter het ons zal lukken om een mooie, groene, veilige en financieel gezonde gemeente te realiseren. Op onze website leest u meer over onze plannen, kunt u kennismaken met onze wethouder en kandidaten en leest u natuurlijk ook over wat…

 • Nieuwe hoogwaardige sporthal

  Een nieuwe, moderne sporthal

  “De VVD heeft gerealiseerd dat er de afgelopen jaren veel geld is geïnvesteerd in buitensport. Ik noem alleen al de kunst- en natuur grasvelden, de bijdragen aan nieuwe accommodaties zoals kleedkamers, veldverlichting etc. En nu zijn de binnensportverenigingen aan de beurt! Een moderne sporthal met drie grote zalen waar alle deze verenigingen een plek krijgen….

 • Goede voorzieningen voor senioren

  Goede voorzieningen voor senioren

  “Goud voor oud! Wat heb je nodig om in je eigen wijk 100 te worden? Volgens mij zijn dat andere meer geschikte woningen, zijn dat voorzieningen voor ouderen die zorg nodig hebben en goede zorg aan huis, maar ook een wijkcentrum en niet te vergeten ontspanningsmogelijkheden.”

 • Groevenbeek Noord - Afb: Van Wijnen

  Investeren in de toekomst van de jeugd

  “De jeugd moet in Ermelo kunnen blijven wonen en er moet ook gewoon wat te doen zijn. De VVD wil meer betaalbare huurwoningen en starterswoningen voor jongeren. Strand Horst moet een outdoor center met een regionale uitstraling worden waar ook jongeren goed terecht kunnen.”   In ons verkiezingsprogramma zeggen wij onder meer het volgende over…

 • Stationsstraat van Ermelo

  Het centrum aantrekkelijker

  Dankzij de VVD gaat het centrum opgeknapt worden. Het wordt een gezellig centrum met aantrekkelijke voorzieningen. Ook de bereikbaarheid en het gratis parkeren zijn bij de VVD in goede handen.

 • Geen OZB-verhoging

  Gemeentelijke belastingen niet omhoog

  “Lokale belastingen mogen niet worden gebruikt voor extra inkomsten. De lastendruk in Ermelo behoort dankzij de VVD tot de laagste in Nederland. De VVD zal bijvoorbeeld de OZB dan ook niet verhogen.”

 • brandweer
  Liberale seizoensopening thema veiligheid & sport

  NOS turncommentator, Hans van Zetten, en brandweercommandant, Alfred van Asselt, willen hun verhalen vertellen aan Ermelo’se inwoners. Wie deze beide verhalen wil horen, komt zaterdagmiddag 24 september om 15.00 uur naar de kantine in de brandweerkazerne aan de Oude Telgterweg 181 te Ermelo. Geen kosten, wel opbrengsten.

  Read more
 • images
  Algemene beschouwingen

  Waar staan we nu als gemeente en waar willen we naartoe? Hoe kijken wij aan tegen; Veiligheid, Centrumontwikkeling, leegstand, gratis parkeren, vergrijzing, woningaanbod, ondernemers, economie, burgerinitiatieven, recreatie en toerisme, Strand Horst, verkeer en infrastructuur, sport en bewegen, Calluna, sociaal domein, duurzaamheid en tot slot belastingen.

  Read more
 • VVD Ermelo: schaf hondenbelasting af
  Afschaffing hondenbelasting

  Tijdens de Raadsvergadering van 26 mei 2016 heeft raadslid Désirée Meijsen bij de behandeling van de Kadernota 2017 en de algemene beschouwingen een amendement ingediend voor structurele afschaffing van de hondenbelasting in Ermelo per 2017.
  De hondenbelasting is naar de mening van de VVD-fractie een belasting die afgeschaft moet worden. Het is een oneerlijke belasting

  Read more
 • Luchtfoto Ermelo
  Structuurvisie buurtplan Horst en Telgt

  De VVD Ermelo is blij met dit buurtplan, dat door de omwonenden is geïnitieerd. Dat burgers zelf meedenken over hun woonomgeving en een inrichtingsplan maken, zorgt voor draagvlak.

  Read more
 • welke-sport-is-goed
  Sportvisie 2016-2020

  In de Raadsvergadering van 21 april is het P.I.D. (Project Initiatie Document, oftewel startdocument) Sportvisie 2016 – 2020 behandeld.

  De tekst van raadslid Désirée Meijsen in de eerste termijn luidde als volgt: “Sport, spel en bewegen zijn belangrijk om lichaam en geest gezond te houden, zowel voor jong als voor oud. Het is niet alleen gezond, het is ook gezellig. Fietsen, wandelen, alleen of met anderen samen, is belangrijk voor de lichamelijke en geestelijke conditie.

  Read more
 • denm
  Gemeenteraadfractie weer compleet

  Ermelo – Burgemeester Andre Baars heeft donderdagavond 14 april in een extra raadsvergadering mevrouw Monique van den Broek beëdigd tot raadslid voor de VVD.

  Read more
 • Monique van den Broek
  Monique van den Broek terug in gemeenteraad Ermelo

  Monique van den Broek (VVD) wordt donderdagavond 14 april beëdigd tot gemeenteraadslid van Ermelo. Ze gaat de VVD vacature vervullen die door het vertrek van haar partijgenoot Rijk Hammer is ontstaan. Daarmee komt de VVD fractie weer op de sterkte van twee raadsleden.

  Read more
 • desireemeijsen
  Interview Désirée Meijsen

  Désirée Meijsen ziet de toekomst voor VVD Ermelo met vertrouwen tegemoet. ,,We willen er sterker uitkomen. Dat kan door de inwoners het vertrouwen terug te geven door goed naar hen te luisteren en toegankelijk te zijn. We willen de stilstand doorbreken door er keihard tegenaan te gaan.

  Read more
 • download
  Stedenbouwkundig plan Postlaantje / Kerklaan

  Als VVD pleiten wij voor een mooie, gemêleerde woonwijk, speels en ruim en groen opgezet, met voldoende parkeerplaatsen in het bouwplan. Verder pleiten wij ervoor om ook een deel goedkope huurappartementen te realiseren, met een huurprijs van rond de € 500,–/mnd., bedoeld voor jongeren. Zo zal er een wijk ontstaan met meer diversiteit dan in het oorspronkelijke plan.

  Read more
 • VVD
  Global Goals

  De VVD vindt het belangrijk dat ieder individu zich moet kunnen ontplooien en ontwikkelen zoals hij of zij dat wil. Eigen keuzes maken hoe men wil leven is een groot goed. Vandaar dat de VVD mede-indiener is van de motie Global Goals, waarin het college van Ermelo opgeroepen wordt om hieraan bij te dragen.

  Read more
 • vvd
  VVD campagneleiders bijeen

  De VVD is op 27 februari 2016 begonnen met de aftrap van de voorbereidingen voor de campagne landelijk én Gemeenteraad met een ‘dag van de campagneleiders’. Het VVD Hoofdbestuur heeft een nieuwe strategie gepresenteerd, voor een permanente campagne.

  Read more