• VVD - Sterker voor Ermelo

  VVD: Sterker voor Ermelo

  Meer VVD maakt Ermelo sterker. Hoe beter we vertegenwoordigd zijn in de Ermelose gemeenteraad, hoe beter het ons zal lukken om een mooie, groene, veilige en financieel gezonde gemeente te realiseren. Op onze website leest u meer over onze plannen, kunt u kennismaken met onze wethouder en kandidaten en leest u natuurlijk ook over wat…

 • Nieuwe hoogwaardige sporthal

  Een nieuwe, moderne sporthal

  “De VVD heeft gerealiseerd dat er de afgelopen jaren veel geld is geïnvesteerd in buitensport. Ik noem alleen al de kunst- en natuur grasvelden, de bijdragen aan nieuwe accommodaties zoals kleedkamers, veldverlichting etc. En nu zijn de binnensportverenigingen aan de beurt! Een moderne sporthal met drie grote zalen waar alle deze verenigingen een plek krijgen….

 • Goede voorzieningen voor senioren

  Goede voorzieningen voor senioren

  “Goud voor oud! Wat heb je nodig om in je eigen wijk 100 te worden? Volgens mij zijn dat andere meer geschikte woningen, zijn dat voorzieningen voor ouderen die zorg nodig hebben en goede zorg aan huis, maar ook een wijkcentrum en niet te vergeten ontspanningsmogelijkheden.”

 • Groevenbeek Noord - Afb: Van Wijnen

  Investeren in de toekomst van de jeugd

  “De jeugd moet in Ermelo kunnen blijven wonen en er moet ook gewoon wat te doen zijn. De VVD wil meer betaalbare huurwoningen en starterswoningen voor jongeren. Strand Horst moet een outdoor center met een regionale uitstraling worden waar ook jongeren goed terecht kunnen.”   In ons verkiezingsprogramma zeggen wij onder meer het volgende over…

 • Stationsstraat van Ermelo

  Het centrum aantrekkelijker

  Dankzij de VVD gaat het centrum opgeknapt worden. Het wordt een gezellig centrum met aantrekkelijke voorzieningen. Ook de bereikbaarheid en het gratis parkeren zijn bij de VVD in goede handen.

 • Geen OZB-verhoging

  Gemeentelijke belastingen niet omhoog

  “Lokale belastingen mogen niet worden gebruikt voor extra inkomsten. De lastendruk in Ermelo behoort dankzij de VVD tot de laagste in Nederland. De VVD zal bijvoorbeeld de OZB dan ook niet verhogen.”

 • VVD wil nieuwe zwem-/sportaccommodatie

  De fractie van VVD Ermelo is van mening dat Ermelo behoefte heeft aan een toekomstbestendig zwembad en een sporthal gericht op breedtesport en topsport. Wat betreft VVD Ermelo komt er één nieuwe accommodatie voor zowel zwembad als sporthal. Wij vinden het belangrijk dat jongeren, gezinnen, ouderen en recreanten/toeristen in Ermelo kunnen zwemmen en sporten en…

  Read more
 • Henry Keizer, bedankt!

  Henry Keizer heeft vandaag zijn VVD-voorzitterschap beëindigd. Daarmee betoont de liberaal als bestuurder wijsheid. Hij heeft zijn knopen geteld. Als na onderzoek
  zou blijken, dat hij met zijn zakelijk handelen in juridische zin geen enkele regel heeft overtreden, zijn geli
  jk zal hij nooit krijgen. Want, het is de ethiek die beslist over de VVD-voorzitter. Dit domein kent weinig regels en vele opvattingen.

  Read more
 • Kaderstellend Advies

  Het kaderstellend advies voor de kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2018   Kaderstellend Advies voor GR2018 (PDF)

  Read more
 • Tweede Kamerlid Helma Lodders deelt haar parlementaire belevenissen
  VVD Team Ermelo sterk op ALV Noordwest-Veluwe

  Harderwijk, 10 mei ’17 – De VVD leden in Ermelo zijn samen met de liberalen in Harderwijk, Nunspeet en Putten ingedeeld in het Bestuurlijk Netwerk Noordwest-Veluwe. Dat besluit viel op 23 november vorig jaar in De Dialoog op de 1e gezamenlijk algemene ledenvergadering (ALV) . Woensdag 10 mei kwamen de leden uit de vier gemeenten…

  Read more
 • VVD Ermelo zoekt jou!

  VVD Ermelo zoekt jou! Onder deze naam is de VVD Ermelo op zoek naar dorpsgenoten die ons lokale team willen ondersteunen. Met advies, praktische hulp, kritisch meedenken of misschien zelfs als raadslid of politiek ondersteuner. Iedereen is welkom te reageren. We onderzoeken graag gezamenlijk hoe jouw kwaliteiten in de politiek tot z’n recht kunnen komen….

  Read more
 • Parlementslid Helma Lodders spreekt in Harderwijk

  Tweede Kamerlid Helma Lodders ontmoet woensdagavond 10 mei in Hotel Baars te Harderwijk de VVD-leden uit Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Putten. De ervaren politica komt de leden binnen het Netwerk Noordwest-Veluwe bijpraten over actuele zaken en discussie te voeren met partijgenoten uit de vier gemeenten.

  Read more
 • Afsluiting Prins Hendriklaan

  De fractie van VVD Ermelo is zeer verbaasd over het feit dat de gemeente Ermelo het voornemen heeft om een bodemprocedure te starten inzake de afsluiting van de Prins Hendriklaan.

  Read more
 • Uit de fractie

  De VVD-fractie is tégen het voorstel van het college om vanaf 2018 gedurende vier jaar elk jaar de belastingen cumulatief met 2,15% te verhogen, teneinde grote projecten als “Calluna” en het toekomstig “Huis van Bestuur & Cultuur” te kunnen realiseren.

  Read more
 • Verkiezingsprogrammacommissie onder leiding van Hans de Haan

  Het Kaderstellend Bestuur van het Netwerk Noordwest-Veluwe heeft maandagavond 3 april – op voordracht van de Teamleiders – de Verkiezingsprogrammacommissies voor Harderwijk, Nunspeet, Putten en Ermelo benoemd in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart 2018 plaatsvinden.

  Read more
 • Oud-VVD-Raadslid Anton Poulie Wilkens overleden

  Bedroefd en geschokt zijn wij door het overlijden van de heer Anton Poulie Wilkens op 6 februari jl. De heer Poulie Wilkens heeft zich van 1993 t/m 2008 ingezet voor het publieke belang. Vele jaren was hij Raadslid en Fractievoorzitter voor VVD Ermelo.

  Read more