• VVD - Sterker voor Ermelo

  VVD: Sterker voor Ermelo

  Meer VVD maakt Ermelo sterker. Hoe beter we vertegenwoordigd zijn in de Ermelose gemeenteraad, hoe beter het ons zal lukken om een mooie, groene, veilige en financieel gezonde gemeente te realiseren. Op onze website leest u meer over onze plannen, kunt u kennismaken met onze wethouder en kandidaten en leest u natuurlijk ook over wat…

 • Nieuwe hoogwaardige sporthal

  Een nieuwe, moderne sporthal

  “De VVD heeft gerealiseerd dat er de afgelopen jaren veel geld is geïnvesteerd in buitensport. Ik noem alleen al de kunst- en natuur grasvelden, de bijdragen aan nieuwe accommodaties zoals kleedkamers, veldverlichting etc. En nu zijn de binnensportverenigingen aan de beurt! Een moderne sporthal met drie grote zalen waar alle deze verenigingen een plek krijgen….

 • Goede voorzieningen voor senioren

  Goede voorzieningen voor senioren

  “Goud voor oud! Wat heb je nodig om in je eigen wijk 100 te worden? Volgens mij zijn dat andere meer geschikte woningen, zijn dat voorzieningen voor ouderen die zorg nodig hebben en goede zorg aan huis, maar ook een wijkcentrum en niet te vergeten ontspanningsmogelijkheden.”

 • Groevenbeek Noord - Afb: Van Wijnen

  Investeren in de toekomst van de jeugd

  “De jeugd moet in Ermelo kunnen blijven wonen en er moet ook gewoon wat te doen zijn. De VVD wil meer betaalbare huurwoningen en starterswoningen voor jongeren. Strand Horst moet een outdoor center met een regionale uitstraling worden waar ook jongeren goed terecht kunnen.”   In ons verkiezingsprogramma zeggen wij onder meer het volgende over…

 • Stationsstraat van Ermelo

  Het centrum aantrekkelijker

  Dankzij de VVD gaat het centrum opgeknapt worden. Het wordt een gezellig centrum met aantrekkelijke voorzieningen. Ook de bereikbaarheid en het gratis parkeren zijn bij de VVD in goede handen.

 • Geen OZB-verhoging

  Gemeentelijke belastingen niet omhoog

  “Lokale belastingen mogen niet worden gebruikt voor extra inkomsten. De lastendruk in Ermelo behoort dankzij de VVD tot de laagste in Nederland. De VVD zal bijvoorbeeld de OZB dan ook niet verhogen.”

 • aasd
  3 amendementen op het verkiezingsprogramma

  Ermelo, 17 oktober – Een achttal leden en twee sympathisanten namen met elkaar de moeite om het Verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017 kritisch te beschouwen.
  De levendige discussie leverde 3 amendementen op.

  Read more
 • Kipp ontmoet de Haan
  Kipp ontmoet de Haan

  Zwolle, 15 oktober – Op de 2e ALV van de VVD Regio Oost treffen leden uit de provincies Gelderland en Overijssel elkaar in het atrium van het Deltion College in Zwolle. Ermelo is aanwezig met de dorpelingen Hans de Haan (voorzitter VVD fractie in de Staten van Gelderland), Reinder Jan Koelewijn (secretaris/penningmeester Team Ermelo) en…

  Read more
 • desireemeijsen
  Motie geluksbudget

  In de raadsvergadering op 13 oktober 2016 zal VVD Ermelo een motie indienen voor het invoeren van het zogeheten “Geluksbudget”, een eenmalige persoonlijke financiële injectie waarmee sociaal geïsoleerde mensen geholpen worden om weer sociaal actief te worden en te blijven

  Read more
 • meijsen
  Column Désirée Meijsen: Sterke defensie voor onze vrijheid

  Vrijheid. Veiligheid. Het zijn zaken die voor ons in Nederland en in Ermelo heel gewoon zijn. Dit is helaas niet zo vanzelfsprekend. Er is onrust om ons heen, wat soms leidt tot confrontaties en aanslagen. Er gaat meer geld naar Defensie, na jaren er steeds iets afgeknibbeld te hebben. Maar een sterke Defensie blijkt noodzakelijk….

  Read more
 • denm
  Tekst 1e termijn Prins Hendriklaan / Julianalaan

  Tijdens de raadsvergadering van 15 september jl. is de verkeersontwikkeling van de Prins Hendriklaan en de Julianalaan aan de orde gekomen. Het college wil, volgens afspraken in het coalitieakkoord, plannen uitvoeren om de Prins Hendriklaan open te stellen voor verkeer, behalve vrachtverkeer, en hier het 30 km-regime behouden. De Julianalaan zal opgewaardeerd worden naar maximaal…

  Read more
 • brandweer
  Liberale seizoensopening thema veiligheid & sport

  NOS turncommentator, Hans van Zetten, en brandweercommandant, Alfred van Asselt, willen hun verhalen vertellen aan Ermelo’se inwoners. Wie deze beide verhalen wil horen, komt zaterdagmiddag 24 september om 15.00 uur naar de kantine in de brandweerkazerne aan de Oude Telgterweg 181 te Ermelo. Geen kosten, wel opbrengsten.

  Read more
 • images
  Algemene beschouwingen

  Waar staan we nu als gemeente en waar willen we naartoe? Hoe kijken wij aan tegen; Veiligheid, Centrumontwikkeling, leegstand, gratis parkeren, vergrijzing, woningaanbod, ondernemers, economie, burgerinitiatieven, recreatie en toerisme, Strand Horst, verkeer en infrastructuur, sport en bewegen, Calluna, sociaal domein, duurzaamheid en tot slot belastingen.

  Read more
 • VVD Ermelo: schaf hondenbelasting af
  Afschaffing hondenbelasting

  Tijdens de Raadsvergadering van 26 mei 2016 heeft raadslid Désirée Meijsen bij de behandeling van de Kadernota 2017 en de algemene beschouwingen een amendement ingediend voor structurele afschaffing van de hondenbelasting in Ermelo per 2017.
  De hondenbelasting is naar de mening van de VVD-fractie een belasting die afgeschaft moet worden. Het is een oneerlijke belasting

  Read more
 • Luchtfoto Ermelo
  Structuurvisie buurtplan Horst en Telgt

  De VVD Ermelo is blij met dit buurtplan, dat door de omwonenden is geïnitieerd. Dat burgers zelf meedenken over hun woonomgeving en een inrichtingsplan maken, zorgt voor draagvlak.

  Read more
 • welke-sport-is-goed
  Sportvisie 2016-2020

  In de Raadsvergadering van 21 april is het P.I.D. (Project Initiatie Document, oftewel startdocument) Sportvisie 2016 – 2020 behandeld.

  De tekst van raadslid Désirée Meijsen in de eerste termijn luidde als volgt: “Sport, spel en bewegen zijn belangrijk om lichaam en geest gezond te houden, zowel voor jong als voor oud. Het is niet alleen gezond, het is ook gezellig. Fietsen, wandelen, alleen of met anderen samen, is belangrijk voor de lichamelijke en geestelijke conditie.

  Read more