Hugo Weidema, fractievoorzitter van de VVD

0 265

Hugo Weidema

Hugo Weidema

Hij woonde voor zijn werk zes jaar in België en streek in 2006 in Ermelo neer. Inmiddels weet hij ‘alles’ over Ermelose zaken want de afgelopen jaren zat Hugo Weidema namens de VVD in de gemeenteraad:

“Na jaren in België en Zeewolde te hebben gewoond vond ik het heerlijk om in Ermelo terecht te komen. De mentaliteit hier staat me wel aan. Dat is er een van ‘doe maar gewoon’. De mensen zijn hier authentiek en niet opgeklopt. En wat ik ook wel belangrijk vind dat is dat er hier nog een besef van normen en waarden is. We houden rekening met elkaar”.

Hugo werd op zijn negentiende lid van de VVD. Dat hij voor de liberalen koos lag eigenlijk helemaal niet zo voor de hand. Hoewel de normen en waarden die hij van huis uit meekreeg er volgens hem voor zorgden dat hij voor de VVD koos, kwam hij eigenlijk uit een rood nest. “Mijn vader was aanvankelijk een rooie rakker”, lacht Hugo. “Die was nog bestuurslid van de Arbeiders Jeugd Centrale.” Dat de jonge Hugo voor de VVD koos stoorde vader niet:

“Hij vond het vooral leuk dat ik met politiek bezig was en met het maatschappelijk belang. Pas daarna kwam de vraag voor welke partij ik eigenlijk gekozen had.”

Ondersteunen maar niet dragen

Het antwoord op die laatste vraag was dus ‘VVD’. Hugo voelde en voelt zich thuis bij het bekende uitgangspunt van die partij dat zegt dat men uit moet gaan van de eigen kracht van mensen. Dat mensen zichzelf proberen te redden en niet op voorhand al naar de overheid gaan kijken. Als het over de uitgangspunten van de VVD en het ‘uitgaan van de kracht van mensen’ gaat, haalt Hugo bijvoorbeeld het Ermelose muziekfestival Fête de la Musique aan:

“Dat is een particulier initiatief. Dat is goed en mooi en we vinden het dan ook fijn om zo’n project te ondersteunen, bijvoorbeeld door gratis stands beschikbaar te stellen. Dat is een mooie rol voor de gemeente: ondersteunen maar niet dragen.”

Uitgaan van de kracht van mensen dus en ondernemerschap stimuleren. Hugo:

“Toen het college een tijdje geleden besloot om de subsidie aan de schaapskooi te verlagen werd er fel geprotesteerd maar nu het inmiddels een feit is, zien we dat het eigenlijk prima kan. Er wordt wat meer gevraagd voor de drankjes en soms wordt de ruimte verhuurd. Zo wordt ondernemerschap ook gestimuleerd.”

Reuring in het centrum

Centrum aantrekkelijker maken

Centrum aantrekkelijker maken

Hugo heeft onder meer centrumontwikkeling in zijn portefeuille en op dat punt heeft hij de afgelopen jaren duidelijk van zich laten horen. Het sterk verouderde Ermelose centrum heeft wat hem betreft een kwaliteitsimpuls nodig. Als raadslid kwam hij tijdens de afgelopen periode met het plan het Raadhuisplein autovrij te maken. Dit plein wordt wat hem betreft meer een ontmoetingsplein.

Zijn plan wordt inmiddels door meerdere partijen omarmd en lijkt nu ook daadwerkelijk te kunnen worden uitgevoerd. Voor wat betreft de levendigheid op het Raadhuisplein lijkt het Weidema een goed idee om de Ermelose weekmarkt – die het al jaren niet goed doet – te verplaatsen naar het plein voor het gemeentehuis. Mocht de markt het over een tijdje dan weer een beter gaan doen dan kunnen de kraampjes eventueel nog doorgeplaatst worden in de Stationsstraat waardoor ook daar weer meer reuring ontstaat. Ook dit is een door de VVD ingebracht plan waarvoor men de de handen op elkaar lijkt te krijgen.

Een landelijke partij

In heel Nederland is te merken dat lokale partijen het goed doen of in ieder geval de aandacht trekken. Deze partijen wekken – soms alleen al door de naam van de partij – de indruk er écht voor de lokale bewoners te zijn. Hoe kijkt Hugo tegen die ontwikkeling aan?

“Als de VVD landelijk niet populair is, dan heeft dat ook zo zijn uitstraling op de lokale politiek. En omgekeerd. Maar los daarvan heeft het voor ons in de lokale politiek zeker voordelen dat de VVD een landelijke partij is. We hebben lijnen naar landelijke en provinciale politici. Dat is soms handig, zo werkt de politiek nu eenmaal. Lokale partijen hebben dat niet. Daarnaast is er het punt van herkenbaarheid en identiteit. Ook mensen die zich niet zo met de lokale politiek bezighouden weten in ieder geval dat de lokale VVD zich baseert op de uitgangspunten van het liberalisme. Zo weten burgers bijvoorbeeld dat de lokale fractie, net als de landelijke VVD, probeert er voor te zorgen dat burgers en ondernemers zich kunnen ontwikkelen zonder met al teveel regelgeving te maken te krijgen.”

Welstandscommissie: overbodig maken

Wie in Ermelo een dakkapel of aanbouw wil plaatsen, krijgt te maken met de welstandscommissie. Burgers kunnen zich nog wel eens ergeren aan de oordelen van die commissie. De VVD begrijpt die burgers heel goed. En als het aan lokale fractie ligt is die ergernis binnenkort verleden tijd. Hugo:

“We willen dat er eens fundamenteel gekeken wordt naar de welstandscommissie van de gemeente Ermelo. Wat ons betreft wordt hij afgeschaft. Of beter: we zorgen er voor dat die commissie overbodig is.”

Het adviesorgaan van de gemeente geeft geen bindende adviezen maar in de praktijk worden vrijwel alle adviezen overgenomen door de gemeente. De VVD vindt dat de commissie te subjectief is en te ondoorgrondelijk is hoe ze tot een oordeel komt:

Natuurlijk moet je bepaalde regels hebben maar dan moet je wel een duidelijk plan hebben. We kunnen de commissie overbodig maken door duidelijker vast te laten leggen hoe we de ruimtelijke omgeving vorm willen geven. Als we dat vastleggen in het bestemmingsplan weet iedereen van te voren waar hij of zij aan toe is. Nu is bijvoorbeeld vaak onduidelijk waarom een dakkapel op de ene locatie wel mag en de andere niet.

Kwaliteit

Hugo heeft al heel wat politieke jaren achter zich. Nadat hij op zijn negentiende lid werd van de VVD rolde hij de studentenpolitiek in. Namens de jongerenafdeling van de partij was hij voorzitter van de afdeling Amsterdam en later van de afdeling Noord-Holland. En vóór zijn verhuizing naar België zat hij in de gemeenteraad van Zeewolde. Straks heeft hij zijn eerste termijn in de Ermelose gemeenteraad er opzitten. Zat is Hugo het politieke werk allerminst:

Soms gaat het in de politiek langzaam en moet je geduld hebben, maar we werken aan kwaliteit. En kwaliteit is voor ons bij de VVD een terugkerend thema. We willen kwaliteit van werken, leven, zorg en sport. Daaraan werken is hartstikke mooi.

Een liberaal met ervaring in de Ermelose gemeenteraad?
Stem 19 maart op Hugo Weidema: nummer twee op de VVD-lijst!

Tags:

Gerelateerde artikelen:

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Postadres:
Raadhuisplein 9, 3851NT Ermelo
E-mailadres: info@vvdermelo.nl