• Bureau Jeugdzorg Gelderland
  Kinderen in de knel: bel dan snel!

  Vrijdag 10 oktober jl. liep ik mee bij Bureau Jeugdzorg – Spoedeisende Hulp in Velp. Dit weer in het kader van de jeugdzorg stages van de provincie Gelderland. 0900-9955599 is het telefoonnummer van het team Spoedeisende zorg van Bureau Jeugdzorg Gelderland.

  Read more
 • Huissleutels
  Kansen voor jongeren en starters op de woningmarkt; óók in Ermelo!

  Binnenkort zal in de gemeenteraad de lokale woonvisie worden vastgesteld. In dit stuk, opgesteld door het nieuwe College van B&W, wordt de basis gelegd voor het beleid van de komende jaren op het gebied van de volkshuisvesting. Oftewel: hoe gaan we er in Ermelo voor zorgen dat het hier prettig wonen blijft en dat het aanbod van woningen goed wordt afgestemd op de Ermelose vraag.

  Read more
 • De VVD hield een enquête onder direct betrokkenen
  Open lanen heeft voorkeur omwonenden

  Van de respondenten heeft 46% aangegeven dat zij de lanen weer open willen; moet volgens 29% de huidige situatie van dichte zijwegen gehandhaafd blijven; ziet 6% de mogelijkheid van het wel uitrijden, maar niet inrijden als de beste oplossing en maakt het de resterende 19% niet erg veel uit welke keuze uiteindelijk wordt gemaakt.

  Read more
 • Tweede editie VVD-café in teken centrum
  Tweede editie VVD Café in teken centrum

  Op woensdag 8 oktober – drie maanden na de eerste succesvolle editie – houden wij weer een VVD Café in de Kletskop. Thema is dit keer: het centrum van Ermelo. Met inwoners van Ermelo, politici en natuurlijk winkeliers willen we het deze avond met name hebben over de leegstand in ons centrum.

  Read more
 • Yuri Visser
  Wat is er leuk aan politiek?

  Veel politieke partijen laten na het zomerreces wat van zich horen. De partijen willen graag contact houden met inwoners, maar ook zoekt men mensen om de partij te versterken. Wat is er leuk aan de politiek? Yuri Visser, secretaris van de VVD Ermelo, wil daar wel op ingaan.

  Read more
 • De Groevenbekers en VVD-lid Rijk Hammer in de parlementsbibliotheek
  Leerlingen Groevenbeek met VVD Ermelo naar politiek Den Haag

  In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseerde VVD Ermelo een wedstrijd waarbij leerlingen van Groevenbeek een bezoek aan de Tweede Kamer konden winnen. VVD-lid Rijk Hammer reisde onlangs met de vier winnaars naar het Binnenhof. Een verslag: Bezoek Parlement met “prijswinnaars” Groevenbeek Eindelijk ben ik dan met de Groevenbeekse “prijswinnaars” van de wedstrijd in het kader…

  Read more
 • John Schneider van Sportcafé Calluna
  Succesvol eerste VVD Café

  Maandagavond werd in Café De Kletskop het eerste VVD Café gehouden. Thema van de avond was ‘een nieuwe sporthal’ voor Ermelo. Het werd een gezellige en interessante avond waarop politici en vertegenwoordigers van sportverenigingen inhoudelijk met elkaar in gesprek gingen.

  Read more
 • Henk van Katwijk
  VVD Ermelo heeft nieuw bestuur

  Henk van Katwijk is nieuwe voorzitter Tijdens de algemene ledenvergadering van maandag 16 juni hebben de leden van VVD Ermelo een nieuw bestuur geïnstalleerd. De nieuwe voorzitter is Henk van Katwijk. Hij blijft aan tot het eind van dit jaar. Het is de bedoeling dat in de tussentijd een voorzitter gevonden wordt, die vanaf 2015…

  Read more
 • Tweede editie VVD-café in teken centrum
  VVD Ermelo start met politiek café

  VVD Ermelo heeft besloten voortaan om de twee maanden een politiek café te houden. De avonden hebben steeds een ander thema. De eerste editie staat gepland voor maandag 7 juli en het thema dat dan centraal staat is ‘een nieuwe sporthal voor Ermelo’. Alle inwoners van Ermelo zijn welkom om over dit onderwerp te komen praten.

  Read more

Postadres:
Raadhuisplein 9, 3851NT Ermelo
E-mailadres: info@vvdermelo.nl