• Foto: stck.xchng
  Rol voor burgemeester bij kindermishandeling

  De VVD wil van de Ermelose burgemeester weten of hij al nagedacht heeft over de oproep van zijn Amsterdamse collega, die dus vindt dat bij de bestrijding van kindermishandeling nadrukkelijk een rol is weggelegd voor burgemeesters.

  Read more
 • Witte pauw
  Trots op de Ermelose pauw

  Nu pronkt er dan een pauw in Ermelo op de rotonde, die kijkt richting het dorp! Ik vind dat we als Ermelo trots mogen zijn op ons gemeentewapen en op de lange geschiedenis van deze Pauw!

  Read more
 • VVD Ermelo bezoekt Koppe Begonia
  VVD Ermelo bezoekt Koppe Begonia

  Een twintigtal leden van de Ermelose afdeling van de VVD heeft afgelopen zaterdag een bezoek gebracht aan Koppe Begonia aan de Fazantlaan. Een bijzonder familiebedrijf dat tegenwoordig ook vestigingen in Aalsmeer en Portugal heeft.

  Read more
 • Bureau Jeugdzorg Gelderland
  Kinderen in de knel: bel dan snel!

  Vrijdag 10 oktober jl. liep ik mee bij Bureau Jeugdzorg – Spoedeisende Hulp in Velp. Dit weer in het kader van de jeugdzorg stages van de provincie Gelderland. 0900-9955599 is het telefoonnummer van het team Spoedeisende zorg van Bureau Jeugdzorg Gelderland.

  Read more
 • Huissleutels
  Kansen voor jongeren en starters op de woningmarkt; óók in Ermelo!

  Binnenkort zal in de gemeenteraad de lokale woonvisie worden vastgesteld. In dit stuk, opgesteld door het nieuwe College van B&W, wordt de basis gelegd voor het beleid van de komende jaren op het gebied van de volkshuisvesting. Oftewel: hoe gaan we er in Ermelo voor zorgen dat het hier prettig wonen blijft en dat het aanbod van woningen goed wordt afgestemd op de Ermelose vraag.

  Read more
 • De VVD hield een enquête onder direct betrokkenen
  Open lanen heeft voorkeur omwonenden

  Van de respondenten heeft 46% aangegeven dat zij de lanen weer open willen; moet volgens 29% de huidige situatie van dichte zijwegen gehandhaafd blijven; ziet 6% de mogelijkheid van het wel uitrijden, maar niet inrijden als de beste oplossing en maakt het de resterende 19% niet erg veel uit welke keuze uiteindelijk wordt gemaakt.

  Read more
 • Tweede editie VVD-café in teken centrum
  Tweede editie VVD Café in teken centrum

  Op woensdag 8 oktober – drie maanden na de eerste succesvolle editie – houden wij weer een VVD Café in de Kletskop. Thema is dit keer: het centrum van Ermelo. Met inwoners van Ermelo, politici en natuurlijk winkeliers willen we het deze avond met name hebben over de leegstand in ons centrum.

  Read more
 • Yuri Visser
  Wat is er leuk aan politiek?

  Veel politieke partijen laten na het zomerreces wat van zich horen. De partijen willen graag contact houden met inwoners, maar ook zoekt men mensen om de partij te versterken. Wat is er leuk aan de politiek? Yuri Visser, secretaris van de VVD Ermelo, wil daar wel op ingaan.

  Read more

Postadres:
Raadhuisplein 9, 3851NT Ermelo
E-mailadres: info@vvdermelo.nl