Vlog Hans de Haan

2 67

Wethouder Hans de Haan zoekt het contact met VVD leden in Ermelo door actuele onderwerpen toe te lichten met behulp van een VLOG. Vandaag is het onderwerp de gemeentelijke belastingen 2021.

 

Gerelateerde artikelen:

2 Comments

 1. Avatar
  Klaas Mollema 3 februari 2021 at 11:09

  Beste Hans,
  Dank voor je vlog. Wat ik mis is een verklaring voor de grote tekorten die de afgelopen jaren zijn ontstaan. Als je begint met grote uitgaven te doen waarvoor je geen geld op de plank hebt liggen, weet je zeker dat je de inkomsten (lees belastingen) moet verhogen. Je kunt het ook omdraaien. Eerst stel je vast welke verhogingen je de komende jaren acceptabel vindt en dan pas kijk je wat er kan. Dat laatste lijkt mij het meest te passen bij de VVD. Alleen in uitzonderlijke gevallen, zou je incidenteel van dat uitgangspunt mogen afwijken. Kortom eerst de nering en dan de tering. Binnen dat beleid had het niet gepast om zoveel uit te geven aan het gemeentehuis en aan een nieuw zwembad.
  Mvg.
  Klaas Mollema

 2. VVD Ermelo 10 februari 2021 at 14:16

  Wethouder Hans de Haan (VVD) antwoordt op een vraag ter verduidelijking van ons lid
  Klaas Mollema over de verhoging van de gemeentelijke belasting OZB in 2021

  1. De VVD is altijd een partij geweest die waar en wanneer dat nodig is haar verantwoordelijkheid
  neemt en niet aan de kant blijft staan. Dat betekent dat wij als VVD ook vervelende beslissingen
  durven te nemen. Het forse verhogen van de OZB eigen woning voor eigenaren vanaf 2019 hoort
  daar bij. Verder is er ook gekozen om de OZB mee te laten bewegen met de waarde van de
  woningen. Voor 2021 betekent dat concreet voor de eigen woning van de gemiddelde WOZ-waarde
  van € 286.000 (was in 2020 € 248.000) dat de OZB € 443,00 bedraagt. Dit was in 2020 € 324,38. Een
  stijging van € 118,63 en daarmee per maand, u betaalt namelijk per maand, een stijging van € 9,89.
  Een goedkopere woning betaalt minder, een duurdere woning betaalt meer. Sterkste schouders
  dragen ook hier de grootste lasten. Dat is de realiteit. De terechte vraag is nu: waarom die
  verhogingen?
  2. Ermelo heeft jarenlang de OZB niet verhoogd en nauwelijks iets gedaan aan de langzame erosie van
  de gemeentelijke financiën. In 2017 lag er een goed financieel meerjarenplan dat de toenmalige
  wethouder Jan van Eijsden had opgesteld. Hierin werd een aanpassing van de financiële positie van
  de gemeente, inclusief een verhoging van de OZB, voorgesteld. Deze realistische begroting werd met
  name door toedoen van de CDA fractie, die met een eigen financieel voorstel kwam, getorpedeerd.
  3. In weerwil van degelijk financieel beleid werd toen besloten de precariobelasting in te voeren als
  structureel dekkingsmiddel bij de begroting, terwijl bekend was dat deze afgeschaft zou moeten
  worden in 2022. Wel werd er zwaar bezuinigd op de ambtelijke organisatie. Het eerste leverde bij
  begin van deze coalitie al direct een tekort op van bijna 1,5 miljoen euro, het tweede een aangetaste
  ambtelijke organisatie die in al zijn geledingen kraakte. Naast het tekort door de precariobelasting dat
  weggewerkt moest worden voor 2022, lag er ook nog een bezuinigingsopdracht uit 2015 voor het
  sociaal domein van zo’n 3,6 miljoen euro. Deze bezuiniging was nooit gerealiseerd en stond dus in
  2018 nog op de begroting met als opdracht van de provincie om deze nu wel te realiseren.
  Ondertussen waren de reserves vrijwel verdwenen.
  4. Het zal niemand ontgaan zijn dat het sociaal domein voor een flinke uitgavenstijging heeft
  zorggedragen in de afgelopen jaren. In onze gemeente bevinden zich een aantal grote instellingen.
  Dit kost ons, ondanks de extra tegemoetkomingen vanuit het rijk , extra geld. De gemiddelde kosten
  voor zorg in de gemeente Ermelo zijn daardoor twee maal ( !)zo hoog als in de omringende
  gemeenten en gemeenten van gelijke omvang.
  3. Het nieuwe college heeft met voortvarendheid deze financiële zaken opgepakt en uitgevoerd.
  Aangezien de reserves op waren, betekende dit dat we genoodzaakt waren om de OZB eindelijk wel
  te verhogen. De ambitie om bij de goedkoopste gemeenten van Nederland te behoren, en het daarin
  beter te doen dan bijvoorbeeld Putten of Nunspeet, is losgelaten voor het realistische besef dat een
  gemeente die wat wil doen voor zijn inwoners ook financiële ambitie moet hebben. Dit klemt in
  Ermelo des te meer omdat we nu voor een groot aantal investeringen staan. Ermelo is 50 jaar, en dat
  merk je op een aantal gebieden: zwembad, sporthallen, scholen, wegen enz. Er zijn heldere financiële
  keuzes gemaakt, keuzes die het voorzieningenniveau van onze gemeente op peil houden en waardoor
  het hier goed toeven is.
  4. Ondanks de verhogingen van de OZB van de laatste drie jaren, zo’n 40%, zijn we als gemeente nog
  steeds niet duur. Zeker niet in vergelijking met wat er voor terugkomt in voorzieningen. Bij de
  benchmark van de provincie over 2020 scoren we met een gemiddelde woonlast van € 827 iets boven
  gemiddeld in Gelderland. En als we kijken naar ons tarief voor OZB eigenaren van 0,1549% in 2021,
  dan zitten we maar beperkt boven gemiddeld (laagste tarief is 0,0356% en hoogste 0,2529% met een
  gemiddelde van 0,1102%).

  Ermelo, 10 februari 2021
  Dr. Hans de Haan, wethouder te Ermelo

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Postadres:
Raadhuisplein 9, 3851NT Ermelo
E-mailadres: info@vvdermelo.nl